ตารางบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายรถยนต์ฟอร์ด | Ford ประเทศไทย

ตารางบำรุงรักษา / ค่าใช้จ่ายรถยนต์ฟอร์ด

ตารางบำรุงรักษา / ค่าใช้จ่ายรถยนต์ฟอร์ด

แร็พเตอร์

แร็พเตอร์

แร็พเตอร์

ฟอร์ด แร็พเตอร์

ฟอร์ด แร็พเตอร์

ฟอร์ด แร็พเตอร์

ฟอร์ด แร็พเตอร์

ฟอร์ด แร็พเตอร์

เทอริทอรี่

เทอริทอรี่

เทอริทอรี่

kba 2

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)