มีการเรียกคืน *

รถฟอร์ดของคุณมีการเรียกคืนหรือไม่? ค้นหาตอนนี้

ที่ฟอร์ด การประกาศเรียกคืนเพื่อพยายามแก้ไขและซ่อมแซมโครงสร้างหรือกลไกก่อนที่จะเป็นปัญหากับผู้ใช้รถฟอร์ดหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

โปรดระบุหมายเลขตัวถังรถของคุณ

—หรือ—

ฉันควรนัดหมายการเข้ารับบริการสำหรับการเรียกคืนหรือไม่

ใช่ หากคุณได้รับจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการเรียกคืนจากฟอร์ด หรือพบว่ารถของคุณมีชื่ออยู่ในการเรียกคืน

โปรดติดต่อตัวศูนย์บริการฟอร์ดเพื่อนัดหมายเวลาและที่ปรึกษาการบริการของฟอร์ดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนั้นเช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง