Home > Owner > Premium Protection Plus

Ford Thailand | โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ

โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ

โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ

premium protection plus

ขับฟอร์ดอย่างคุ้มค่า และนานกว่า...ต้องดูแลครบวงจรด้วยโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) ที่คุณเลือกได้

หากรถคือเพื่อนคู่ใจของคุณ คุณคงอยากให้เพื่อนคันนี้อยู่เคียงข้างคุณ นานเท่านาน ฟอร์ดมีทางเลือกให้คุณใช้รถได้นานขึ้น ด้วย โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) โปรแกรมที่พร้อมจะขยายเวลารับประกันความคุ้มครองตามความต้องการของคุณทันที เมื่อการรับประกันรถใหม่สิ้นสุดลง

นอกจากสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถยนต์ฟอร์ดที่คุณได้สัมผัสแล้ว ความอุ่นใจที่ติดมากับรถยนต์ฟอร์ดยังเป็นสิ่งสำคัญที่เรามอบให้คุณอีกด้วย นั่นคือการรับประกันรวมระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ปี หรือรวมระยะทางสูงสุด 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

พร้อมทั้งบริการหลังการขายของทีมงานฟอร์ดที่พร้อมจะดูแลทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ภายใต้เครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ


ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

ขับฟอร์ดอย่างคุ้มค่า และนานกว่า...ต้องดูแลครบวงจรด้วยโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) ที่คุณเลือกได้

หากรถคือเพื่อนคู่ใจของคุณ คุณคงอยากให้เพื่อนคันนี้อยู่เคียงข้างคุณ นานเท่านาน ฟอร์ดมีทางเลือกให้คุณใช้รถได้นานขึ้น ด้วย โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) โปรแกรมที่พร้อมจะขยายเวลารับประกันความคุ้มครองตามความต้องการของคุณทันที เมื่อการรับประกันรถใหม่สิ้นสุดลง

นอกจากสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถยนต์ฟอร์ดที่คุณได้สัมผัสแล้ว ความอุ่นใจที่ติดมากับรถยนต์ฟอร์ดยังเป็นสิ่งสำคัญที่เรามอบให้คุณอีกด้วย นั่นคือการรับประกันรวมระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ปี หรือรวมระยะทางสูงสุด 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

พร้อมทั้งบริการหลังการขายของทีมงานฟอร์ดที่พร้อมจะดูแลทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ภายใต้เครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

 • สบายใจ...งบไม่บานปลาย
  สบายใจ...งบไม่บานปลาย

  เพราะโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) ช่วยเพิ่มความอบอุ่นใจในการขับขี่รถยนต์ให้คุณทุกเส้นทาง โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกรณีชิ้นส่วนที่คุ้มครองได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนต์ (แต่ไม่รวมถึงความบกพร่องอันเนื่องมาจากการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ) โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมจากฟอร์ด พร้อมมอบความคุ้มครองอะไหล่แท้ 14 กลุ่มหลัก และเหนือกว่าการดูแลอย่างพิเศษสุดที่เรามอบให้แล้ว คุณยังมั่นใจได้อีกว่า คุณจะได้รับการดูแลจากโปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ford Roadside Assistance ตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกันที่เพิ่มขึ้น

  เพราะโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) ช่วยเพิ่มความอบอุ่นใจในการขับขี่รถยนต์ให้คุณทุกเส้นทาง โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกรณีชิ้นส่วนที่คุ้มครองได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนต์ (แต่ไม่รวมถึงความบกพร่องอันเนื่องมาจากการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ) โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมจากฟอร์ด พร้อมมอบความคุ้มครองอะไหล่แท้ 14 กลุ่มหลัก และเหนือกว่าการดูแลอย่างพิเศษสุดที่เรามอบให้แล้ว คุณยังมั่นใจได้อีกว่า คุณจะได้รับการดูแลจากโปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ford Roadside Assistance ตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกันที่เพิ่มขึ้น

 • กลุ่มอะไหล่ที่คุ้มครอง
  กลุ่มอะไหล่ที่คุ้มครอง
 • ตารางตัวอย่างชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP)
  ตารางตัวอย่างชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP)
 • ยกระดับความสุข อบอุ่นใจ กับฟอร์ดคันเดิม... แถมยังได้เพิ่มมูลค่าให้รถ
  ยกระดับความสุข อบอุ่นใจ กับฟอร์ดคันเดิม... แถมยังได้เพิ่มมูลค่าให้รถ

  เพราะโปรแกรมนี้สามารถโอนถ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าของรถคนต่อไปในอนาคตได้อีก ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมดังนี้

  หมดความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย

  ครอบคลุมรายการอะไหล่ได้ใกล้เคียงกับการรับประกันคุณภาพรถใหม่

  ครอบคลุมค่าแรงที่เกิดขึ้นจากการซ่อม

  ได้อะไหล่แท้ที่มีคุณภาพจากฟอร์ด และการบริการจากช่างผู้ชำนาญงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากฟอร์ด

  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และมูลค่าการเคลมในแต่ละครั้ง

  เคลมได้สูงสุดเท่าราคารถ (ณ วันที่ซื้อ)

  ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีที่การรับประกันคุณภาพรถใหม่สิ้นสุดลง

  เพิ่มราคาขายต่อรถ (โปรแกรมจะติดไปกับรถ แม้เปลี่ยนเจ้าของ)

  รับสิทธิประโยชน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ford Roadside Assistance ตลอดระยะเวลาการรับประกันที่เพิ่มขึ้น (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ได้ใน www.ford.co.th

  เพราะโปรแกรมนี้สามารถโอนถ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าของรถคนต่อไปในอนาคตได้อีก ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมดังนี้

  หมดความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย

  ครอบคลุมรายการอะไหล่ได้ใกล้เคียงกับการรับประกันคุณภาพรถใหม่

  ครอบคลุมค่าแรงที่เกิดขึ้นจากการซ่อม

  ได้อะไหล่แท้ที่มีคุณภาพจากฟอร์ด และการบริการจากช่างผู้ชำนาญงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากฟอร์ด

  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และมูลค่าการเคลมในแต่ละครั้ง

  เคลมได้สูงสุดเท่าราคารถ (ณ วันที่ซื้อ)

  ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีที่การรับประกันคุณภาพรถใหม่สิ้นสุดลง

  เพิ่มราคาขายต่อรถ (โปรแกรมจะติดไปกับรถ แม้เปลี่ยนเจ้าของ)

  รับสิทธิประโยชน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ford Roadside Assistance ตลอดระยะเวลาการรับประกันที่เพิ่มขึ้น (โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ได้ใน www.ford.co.th

 • ราคาของโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP)
  ราคาของโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP)

  โปรแกรมขยายเวลา และ/หรือระยะทางรับประกันความคุ้มครองสำหรับรถฟอร์ด ด้วยราคาบริการ และช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ ไม่ต้องจ่ายแพงกว่า พร้อมบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ

  โปรแกรมขยายเวลา และ/หรือระยะทางรับประกันความคุ้มครองสำหรับรถฟอร์ด ด้วยราคาบริการ และช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ ไม่ต้องจ่ายแพงกว่า พร้อมบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ

บริการหลังการขาย

สอบถามรายละเอียดประกันภัย Ford Ensure

0-2633-4455 ทุกวันตลอด 24 ชม.

 

สอบถามรายละเอียดประกันภัย Ford Ensure

0-2633-4455 ทุกวันตลอด 24 ชม.

 

dsfsd

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

 กรุงเทพฯ โทร. 0-2686-5899

ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-225-449

Email : Fordthai@ford.com

หรือ คลิกที่นี่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

 กรุงเทพฯ โทร. 0-2686-5899

ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-225-449

Email : Fordthai@ford.com

หรือ คลิกที่นี่