Home > Owner > Ford Protect: Extended Service Plans & Warranty | Ford TH > Ford Care: Car Repairs & Costs | Ford TH > Premium Extended Warranty

Premium Extended Warranty

โปรแกรมขยายระยะรับประกันคุณภาพ

 

โปรแกรม FORD CARE แบบ GOLD Package
จะให้ความคุ้มครองการรับประกันคุณภาพของรถยนต์ต่อเนื่องทันทีหลังจากการรับประกันคุณภาพรถยนต์จากโรงงานสิ้นสุดลง โดยให้ความคุ้มครองชิ้นส่วนอะไหล่ของตัวรถมากกว่า 1,000 รายการ ให้คุณมั่นใจมากยิ่งกับการเป็นเจ้าของรถฟอร์ดและยังช่วยลดข้อกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหลังจากรถหมดรับประกันคุณภาพจากโรงงาน

โปรแกรมขยายระยะรับประกันคุณภาพ

 

โปรแกรม FORD CARE แบบ GOLD Package
จะให้ความคุ้มครองการรับประกันคุณภาพของรถยนต์ต่อเนื่องทันทีหลังจากการรับประกันคุณภาพรถยนต์จากโรงงานสิ้นสุดลง โดยให้ความคุ้มครองชิ้นส่วนอะไหล่ของตัวรถมากกว่า 1,000 รายการ ให้คุณมั่นใจมากยิ่งกับการเป็นเจ้าของรถฟอร์ดและยังช่วยลดข้อกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหลังจากรถหมดรับประกันคุณภาพจากโรงงาน

 • กลุ่มเครื่องยนต์

  กลุ่มเครื่องยนต์

  • ชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่นภายในทั้งหมด
  • เสื้อสูบ
  • ฝาสูบ
  • หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
  • รางหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
  • ปั๊มหัวฉีด
  • ปั๊มน้ำมันดีเซล
  • ยางแท่นเครื่อง
  • ล้อช่วยแรง
  • เฟืองล้อช่วยแรง
  • ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อทาง
  • ชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่นภายในทั้งหมด
  • เสื้อสูบ
  • ฝาสูบ
  • หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
  • รางหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
  • ปั๊มหัวฉีด
  • ปั๊มน้ำมันดีเซล
  • ยางแท่นเครื่อง
  • ล้อช่วยแรง
  • เฟืองล้อช่วยแรง
  • ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อทาง
  • หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
  • รางหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
  • ชุดลดแรงสั่นสะเทือนและโบลท์
  • ท่อร่วมและโบลท์
  • ท่อร่วมไอดีและท่อร่วมไอเสีย
  • อ่างน้ำมันเครื่อง
  • โมดูล PCM
  • เสื้อวาล์วน้ำ
  • โซ่หรือสายพานราวลิ้น
  • หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
  • รางหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
  • ชุดลดแรงสั่นสะเทือนและโบลท์
  • ท่อร่วมและโบลท์
  • ท่อร่วมไอดีและท่อร่วมไอเสีย
  • อ่างน้ำมันเครื่อง
  • โมดูล PCM
  • เสื้อวาล์วน้ำ
  • โซ่หรือสายพานราวลิ้น
  • ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์/ซุเปอร์ชาร์จเจอร์ (ติดตั้งจากโรงงงาน)
  • แผงระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง
  • อินเตอร์คูลเลอร์
  • ท่ออินเตอร์คูลเลอร์
  • ซีลหน้าและหลังเครื่องยนต์
  • หม้อน้ำ
  • ปั๊มน้ำ
  • ชุดสายไฟเครื่องยนต์
  • ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์/ซุเปอร์ชาร์จเจอร์ (ติดตั้งจากโรงงงาน)
  • แผงระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง
  • อินเตอร์คูลเลอร์
  • ท่ออินเตอร์คูลเลอร์
  • ซีลหน้าและหลังเครื่องยนต์
  • หม้อน้ำ
  • ปั๊มน้ำ
  • ชุดสายไฟเครื่องยนต์
 • กลุ่มเกียร์

  กลุ่มเกียร์

  • ชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่นภายในทั้งหมด
  • ดุมและลูกปืน
  • ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
  • เสื้อเกียร์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด
  • เสื้อเกียร์
  • ชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่นภายในทั้งหมด
  • ดุมและลูกปืน
  • ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
  • เสื้อเกียร์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด
  • เสื้อเกียร์
  • จุดเชื่อมต่อชุดเกียร์
  • โมดูลระบบเกียร์
  • แผงระบายความร้อนน้ำมันเกียร์
  • ชิ้นส่วนไฟฟ้าของระบบการจัดการเกียร์(เซนเซอร์)
  • ชุดสายไฟเกียร์
  • จุดเชื่อมต่อชุดเกียร์
  • โมดูลระบบเกียร์
  • แผงระบายความร้อนน้ำมันเกียร์
  • ชิ้นส่วนไฟฟ้าของระบบการจัดการเกียร์(เซนเซอร์)
  • ชุดสายไฟเกียร์
 • กลุ่มระบบส่งกำลังหน้าและหลัง

  กลุ่มระบบส่งกำลังหน้าและหลัง

  • เพลา
  • เสื้อเฟืองท้ายและเสื้อหลังสำหรับ AWD(รวมชิ้นส่วนภายในทั้งหมด)
  • เสื้อเพลาชุดขับเคลื่อน4ล้อและเสื้อเพลาขับ
  • เพลาขับ
  • แผ่นรอง
  • เพลา
  • เสื้อเฟืองท้ายและเสื้อหลังสำหรับ AWD(รวมชิ้นส่วนภายในทั้งหมด)
  • เสื้อเพลาชุดขับเคลื่อน4ล้อและเสื้อเพลาขับ
  • เพลาขับ
  • แผ่นรอง
  • หัวเพลาขับ
  • ดุมล็อกด้านหน้าอัตโนมัติ(ระบบขับเคลื่อน4ล้อ)
  • แหวนล็อค(ระบบขับเคลื่อน4ล้อ)
  • เฟืองท้าย
  • หน้าแปลนเฟืองท้าย
  • หัวเพลาขับ
  • ดุมล็อกด้านหน้าอัตโนมัติ(ระบบขับเคลื่อน4ล้อ)
  • แหวนล็อค(ระบบขับเคลื่อน4ล้อ)
  • เฟืองท้าย
  • หน้าแปลนเฟืองท้าย
 • กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้องกับการรองรับน้ำหนักหน้าและหลัง

  กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้องกับการรองรับน้ำหนักหน้าและหลัง

  • ระบบกันสะเทือนแบบมีตัวปรับระดับ
  • ชุดควบคุมความสเถียรภาพการหมุน
  • คอม้า
  • ระบบกันสะเทือนแบบมีตัวปรับระดับ
  • ชุดควบคุมความสเถียรภาพการหมุน
  • คอม้า
 • ระบบความปลอดภัย

  ระบบความปลอดภัย

  • ชุดโมดูลถุงลมนิรภัย
  • ระบบเตือนจุดบอด(ระบบไฟฟ้าเท่านั้น-ไม่รวมหูกระจกและบานกระจกหรือหลอดไฟ)
  • ระบบเตือนการชน
  • ระบบเตือนการถอยหลังจอด
  • ชุดโมดูลวิเคราะห์ปัญหา(ถุงลมนิรภัย)
  • ชุดสวิทช์เตือนประตูเปิด
  • ห่วงร้อยสายเข็มขัดนิรภัยแผงยึดและตัวรับสาย(เข็มขัดนิรภัย/สายพาดไหล่)
  • ตัวรองล็อกสายเข็มขัดนิรภัยและปลอกคล้องสายเข็มขัด(เข็มขัดนิรภัย)
  • ชุดโมดูลถุงลมนิรภัย
  • ระบบเตือนจุดบอด(ระบบไฟฟ้าเท่านั้น-ไม่รวมหูกระจกและบานกระจกหรือหลอดไฟ)
  • ระบบเตือนการชน
  • ระบบเตือนการถอยหลังจอด
  • ชุดโมดูลวิเคราะห์ปัญหา(ถุงลมนิรภัย)
  • ชุดสวิทช์เตือนประตูเปิด
  • ห่วงร้อยสายเข็มขัดนิรภัยแผงยึดและตัวรับสาย(เข็มขัดนิรภัย/สายพาดไหล่)
  • ตัวรองล็อกสายเข็มขัดนิรภัยและปลอกคล้องสายเข็มขัด(เข็มขัดนิรภัย)
  • กุญแจระบบล็อกอัตโนมัติ(ไมโครชิพ-รหัสกุญแจ)
  • ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง
  • ชุดกุญแจ(ที่ประตูรถ)
  • ชุดก้านล็อก(ประตู)
  • ชุดก้านล็อก(ฝาท้าย)
  • คลิปและแผงแผ่นรองก้านล็อก
  • โมดูลอุปกรณ์ป้องกันผู้ขับขี่จากการชน)
  • หัวเข็มขัดนิรภัย(หน้าและหลัง)
  • กุญแจระบบล็อกอัตโนมัติ(ไมโครชิพ-รหัสกุญแจ)
  • ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง
  • ชุดกุญแจ(ที่ประตูรถ)
  • ชุดก้านล็อก(ประตู)
  • ชุดก้านล็อก(ฝาท้าย)
  • คลิปและแผงแผ่นรองก้านล็อก
  • โมดูลอุปกรณ์ป้องกันผู้ขับขี่จากการชน)
  • หัวเข็มขัดนิรภัย(หน้าและหลัง)
  • ชุดขับมอเตอร์เข็มขัดนิรภัย
  • อุปกรณ์จับยึดกับเข็มขัดนิรภัย
  • อุปกรณ์ดึงเข็มขัดกลับเข้าที่
  • ชุดปรับระดับความสูงสายเข็มขัดนิรภัย
  • ชุดล็อกเตือนการล็อกเข็มขัดนิรภัย
  • หลังคานิรภัย
  • เซนเซอร์(ถุงลมนิรภัย)
  • ชุดคล้องสายเข็มขัดนิรภัย
  • ชุดสายไฟ(ถุงลมนิรภัย)
  • ชุดขับมอเตอร์เข็มขัดนิรภัย
  • อุปกรณ์จับยึดกับเข็มขัดนิรภัย
  • อุปกรณ์ดึงเข็มขัดกลับเข้าที่
  • ชุดปรับระดับความสูงสายเข็มขัดนิรภัย
  • ชุดล็อกเตือนการล็อกเข็มขัดนิรภัย
  • หลังคานิรภัย
  • เซนเซอร์(ถุงลมนิรภัย)
  • ชุดคล้องสายเข็มขัดนิรภัย
  • ชุดสายไฟ(ถุงลมนิรภัย)
 • ระบบควบคุมไอเสีย

  ระบบควบคุมไอเสีย

  • ชุดเช็กวาล์ว
  • วาล์วควบคุมอากาศ
  • วาล์วสุญญากาศ
  • วาล์วป้อนอากาศ(ท่อและท่อยาง)
  • เซนเซอร์แรงดันบรรยากาศ
  • ระบบ DEF (ยกเว้นแคทตาไลติกคอนเวอร์เตอร์)
  • ชุดรีเลย์ ECC
  • วาล์วควบคุม EGR
  • เซนเซอร์แรงดัน EGR
  • ชุดเช็กวาล์ว
  • วาล์วควบคุมอากาศ
  • วาล์วสุญญากาศ
  • วาล์วป้อนอากาศ(ท่อและท่อยาง)
  • เซนเซอร์แรงดันบรรยากาศ
  • ระบบ DEF (ยกเว้นแคทตาไลติกคอนเวอร์เตอร์)
  • ชุดรีเลย์ ECC
  • วาล์วควบคุม EGR
  • เซนเซอร์แรงดัน EGR
  • ชุดควบคุม EGR
  • ข้อต่อวาล์ว EGR
  • CNTRL ลิ้นเร่งอิเล็กทรอนิกส์
  • ถังดักไอระเหย EVAP
  • วาล์วควบคุมอากาศเดินเบา
  • เซนเซอร์ Knock
  • เซนเซอร์มวลอากาศเข้า/อุณหภูมิไอดี
  • วาล์วระบายไอน้ำมันเครื่อง
  • ระบบการบำบัดไอเสียด้วยสารยูเรีย (AdBlue) (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ชุดควบคุม EGR
  • ข้อต่อวาล์ว EGR
  • CNTRL ลิ้นเร่งอิเล็กทรอนิกส์
  • ถังดักไอระเหย EVAP
  • วาล์วควบคุมอากาศเดินเบา
  • เซนเซอร์ Knock
  • เซนเซอร์มวลอากาศเข้า/อุณหภูมิไอดี
  • วาล์วระบายไอน้ำมันเครื่อง
  • ระบบการบำบัดไอเสียด้วยสารยูเรีย (AdBlue) (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ(น้ำหล่อเย็น)
  • อุปกรณ์ดักสุญญากาศ
  • เซนเซอร์ VAF
  • ลูกเบี้ยวปรับการแปรผัน
  • ช่วงเวลาทำงานของ VCT
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ(น้ำหล่อเย็น)
  • อุปกรณ์ดักสุญญากาศ
  • เซนเซอร์ VAF
  • ลูกเบี้ยวปรับการแปรผัน
  • ช่วงเวลาทำงานของ VCT
 • กลุ่มระบบปรับอากาศ

  กลุ่มระบบปรับอากาศ

  • ลูกปืนคลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์
  • คอมเพรสเซอร์แอร์
  • สวิตช์คลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
  • ส่วนหัวคอมเพรสเซอร์แอร์
  • คอยล์ร้อน
  • ตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • คอยล์เย็น
  • ขดลวดฟิลด์คอยล์
  • ลูกปืนคลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์
  • คอมเพรสเซอร์แอร์
  • สวิตช์คลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
  • ส่วนหัวคอมเพรสเซอร์แอร์
  • คอยล์ร้อน
  • ตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • คอยล์เย็น
  • ขดลวดฟิลด์คอยล์
  • มอเตอร์พัดลมฮีทเตอร์
  • ชุดควบคุมฮีตเตอร์
  • ชุดขดลวดฮีตเตอร์
  • แผงหน้าปัดและท่ออากาศ
  • พูลเลย์
  • มอเตอร์ผสมอากาศมอเตอร์เปิดปิดแฟลบแอร์
  • พัดลมแอร์
  • มอเตอร์พัดลมฮีทเตอร์
  • ชุดควบคุมฮีตเตอร์
  • ชุดขดลวดฮีตเตอร์
  • แผงหน้าปัดและท่ออากาศ
  • พูลเลย์
  • มอเตอร์ผสมอากาศมอเตอร์เปิดปิดแฟลบแอร์
  • พัดลมแอร์
 • ระบบไฟฟ้า

  ระบบไฟฟ้า

  • ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก
  • อัลเตอร์เนเตอร์
  • ชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูง
  • เกจวัดไฟชาร์จและแรงเคลื่อนไฟฟ้า
  • นาฬิกา(แบบไฟฟ้า)
  • ระบบควบคุมแทรค4WD
  • เซนเซอร์ตำแหน่งเบาะคนขับ
  • ชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโซนคู่แบบ
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • โมดุลระบบจุดระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
  • กระจกหลังกันความร้อน(ระบบไฟฟ้าเท่านั้น-ไม่รวมความเสียหายของกระจกหรือการแตกของกระจก)
  • ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก
  • อัลเตอร์เนเตอร์
  • ชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูง
  • เกจวัดไฟชาร์จและแรงเคลื่อนไฟฟ้า
  • นาฬิกา(แบบไฟฟ้า)
  • ระบบควบคุมแทรค4WD
  • เซนเซอร์ตำแหน่งเบาะคนขับ
  • ชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโซนคู่แบบ
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • โมดุลระบบจุดระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
  • กระจกหลังกันความร้อน(ระบบไฟฟ้าเท่านั้น-ไม่รวมความเสียหายของกระจกหรือการแตกของกระจก)
  • ชุดไฟหน้าแบบความเข้มแสง(HID)ชุดอิกไนเตอร์และบาลาส(ติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะ
  • ชุดไฟหน้าและไฟส่องสว่าง-ภายในห้องโดยสารและภายนอก
  • กระจกไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้าเท่านั้น-ไม่รวมหูกระจกและบานกระจกหรือหลอดไฟ)
  • บันไดข้างสไลด์ไฟฟ้า
  • รีลย์พัดลมหม้อน้ำ
  • ม่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลัง
  • ชุดไฟหน้าแบบความเข้มแสง(HID)ชุดอิกไนเตอร์และบาลาส(ติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะ
  • ชุดไฟหน้าและไฟส่องสว่าง-ภายในห้องโดยสารและภายนอก
  • กระจกไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้าเท่านั้น-ไม่รวมหูกระจกและบานกระจกหรือหลอดไฟ)
  • บันไดข้างสไลด์ไฟฟ้า
  • รีลย์พัดลมหม้อน้ำ
  • ม่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลัง
  • มาตรวัดความเร็ว/มาตรวัดระยะทาง(ระบบไฟฟ้าและกลไก)
  • มอเตอร์สตาร์ท
  • โซลินอยด์มอเตอร์สตาร์ท
  • สวิตช์(ปรับแมนนวลให้ระบบไฟฟ้าทำงาน)
  • เกจวัดอุณหภุมิ
  • ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
  • ที่ปัดน้ำฝนชุดไฟหน้า
  • มอเตอร์ใบปัดน้ำฝน
  • มอเตอร์ฝาถังน้ำมัน
  • มาตรวัดความเร็ว/มาตรวัดระยะทาง(ระบบไฟฟ้าและกลไก)
  • มอเตอร์สตาร์ท
  • โซลินอยด์มอเตอร์สตาร์ท
  • สวิตช์(ปรับแมนนวลให้ระบบไฟฟ้าทำงาน)
  • เกจวัดอุณหภุมิ
  • ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
  • ที่ปัดน้ำฝนชุดไฟหน้า
  • มอเตอร์ใบปัดน้ำฝน
  • มอเตอร์ฝาถังน้ำมัน
 • ระบบบังคับเลี้ยว

  ระบบบังคับเลี้ยว

  • ชุดล็อกพวงมาลัย(ปรับระดับพวงมาลัย)
  • วาล์วควบคุม
  • ท่อเหล็กและท่อคูลเลอร์
  • ระบบบังคับเลี้ยวอิเล็กทรอนิกส์
  • ปั๊มเพาเวอร์/ชุดกระตุ้นพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
  • ชุดพูลเล่ย์
  • ซีลและปะเก็น
  • ชุดล็อกพวงมาลัย(ปรับระดับพวงมาลัย)
  • วาล์วควบคุม
  • ท่อเหล็กและท่อคูลเลอร์
  • ระบบบังคับเลี้ยวอิเล็กทรอนิกส์
  • ปั๊มเพาเวอร์/ชุดกระตุ้นพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
  • ชุดพูลเล่ย์
  • ซีลและปะเก็น
  • แกนพวงมาลัย
  • เสื้อแกนบังคับเลี้ยวแบบแมนนวลและแบบเพาเวอร์(รวมชิ้นส่วนภายในทั้งหมด)
  • แกนพวงมาลัย
  • ข้อต่อต่างๆและจุดเชื่อมต่อด้านล่าง
  • แร็คพวงมาลัย
  • แกนพวงมาลัย
  • เสื้อแกนบังคับเลี้ยวแบบแมนนวลและแบบเพาเวอร์(รวมชิ้นส่วนภายในทั้งหมด)
  • แกนพวงมาลัย
  • ข้อต่อต่างๆและจุดเชื่อมต่อด้านล่าง
  • แร็คพวงมาลัย
 • ระบบเบรก

  ระบบเบรก

  • โมดูลและเซนเซอร์ABS
  • แผ่นรองชุดเบรก
  • หม้อลมเบรก(กำลัง)
  • คาลิเปอร์เบรก
  • วาล์วผสม
  • ชุดสายปั๊มETA
  • ท่อทางโลหะและการติดตั้ง
  • โมดูลและเซนเซอร์ABS
  • แผ่นรองชุดเบรก
  • หม้อลมเบรก(กำลัง)
  • คาลิเปอร์เบรก
  • วาล์วผสม
  • ชุดสายปั๊มETA
  • ท่อทางโลหะและการติดตั้ง
  • แม่ปั๊มเบรก
  • สายเบรกและมือเบรก
  • แผ่นรองและคลิป
  • ตัวปรับระยะผ้าเบรกด้วยตัวเอง
  • ก้าน(แป้นเบรก)
  • ปั๊มคลัตช์ล่าง
  • กระบอกเบรคหรือลูกสูบเบรกหลัง
  • แม่ปั๊มเบรก
  • สายเบรกและมือเบรก
  • แผ่นรองและคลิป
  • ตัวปรับระยะผ้าเบรกด้วยตัวเอง
  • ก้าน(แป้นเบรก)
  • ปั๊มคลัตช์ล่าง
  • กระบอกเบรคหรือลูกสูบเบรกหลัง
 • ระบบเครื่องเสียง

  ระบบเครื่องเสียง

  • เสาอากาศวิทยุ(ชุดพื้นฐาน)
  • แผงยึดวิทยุ
  • สายต่างๆและสายไฟ
  • ชุดสัญญาณโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์รับสัญญาณ
  • ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยลำโพงและเสาอากาศ (ติดตั้งจากโรงงาน)
  • หน้าจอแสดงเข็มทิศและอุณหภูมิ
  • เสาอากาศวิทยุ(ชุดพื้นฐาน)
  • แผงยึดวิทยุ
  • สายต่างๆและสายไฟ
  • ชุดสัญญาณโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์รับสัญญาณ
  • ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยลำโพงและเสาอากาศ (ติดตั้งจากโรงงาน)
  • หน้าจอแสดงเข็มทิศและอุณหภูมิ
  • อุปกรณ์ควบคุม(ที่เบาะหลัง)
  • ระบบวิทยุ(AM,AM/FM)ลำโพงเครื่องเล่นเทป
  • ซีดีชุดปรับตั้งเสียงอุปกรณ์ขยายเสียง
  • ระบบเครื่องเสียงด้านหลัง(ติดตั้งจากโรงงาน)
  • อุปกรณ์ควบคุม(ที่เบาะหลัง)
  • ระบบวิทยุ(AM,AM/FM)ลำโพงเครื่องเล่นเทป
  • ซีดีชุดปรับตั้งเสียงอุปกรณ์ขยายเสียง
  • ระบบเครื่องเสียงด้านหลัง(ติดตั้งจากโรงงาน)
 • ระบบไฮเทคโนโลยีอื่นๆ

  ระบบไฮเทคโนโลยีอื่นๆ

  • ระบบล็อกความเร็วแบบรักษาระยะห่าง
  • ชุดไฟหน้าแบบอะแดฟทีพ(ยกเว้นตัวเรือนชุดไฟหน้า)
  • ชุดสัญญาณกันขโมย(ติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติ
  • ระบบ FordLink (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบFord Work Solutions Asset Security (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบตรวจจับวัตถุหน้ารถ
  • อุปกรณ์ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง(ทางเลือก)(หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบล็อกความเร็วแบบรักษาระยะห่าง
  • ชุดไฟหน้าแบบอะแดฟทีพ(ยกเว้นตัวเรือนชุดไฟหน้า)
  • ชุดสัญญาณกันขโมย(ติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติ
  • ระบบ FordLink (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบFord Work Solutions Asset Security (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบตรวจจับวัตถุหน้ารถ
  • อุปกรณ์ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง(ทางเลือก)(หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบนำทางแบบสั่งการด้วยเสียงของ Garmin (ติดตั้งจากโรงงานหรือติดตั้งโดยผู้จำหน่าย)
  • หน้าปัดเรือนไมล์ (ยกเว้นคอนโซลหน้ารถ)
  • ระบบตรวจวัดอายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง
  • ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ยกเว้นมือจับประตู)
  • ชุดล็อกกลอนประตูไฟฟ้าและคลิปล็อก (ยกเว้นมือจับประตูฟอร์ด)
  • มอเตอร์เบาะไฟฟ้า
  • ตัวปรับ/มอเตอร์กระจกไฟฟ้า
  • ที่ปัดน้ำฝนแบบตรวจจับน้ำฝน
  • ระบบปรับอากาศที่คอนโซลหลัง
  • ระบบนำทางแบบสั่งการด้วยเสียงของ Garmin (ติดตั้งจากโรงงานหรือติดตั้งโดยผู้จำหน่าย)
  • หน้าปัดเรือนไมล์ (ยกเว้นคอนโซลหน้ารถ)
  • ระบบตรวจวัดอายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง
  • ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ยกเว้นมือจับประตู)
  • ชุดล็อกกลอนประตูไฟฟ้าและคลิปล็อก (ยกเว้นมือจับประตูฟอร์ด)
  • มอเตอร์เบาะไฟฟ้า
  • ตัวปรับ/มอเตอร์กระจกไฟฟ้า
  • ที่ปัดน้ำฝนแบบตรวจจับน้ำฝน
  • ระบบปรับอากาศที่คอนโซลหลัง
  • ระบบกล้องมองหลัง
  • ระบบช่วยถอยหลัง
  • เซนเซอร์ SecuriCode
  • ระบบล็อกแบบป้องกันการโจรกรรมแบบพาสซีฟ
  • เซนเซอร์ระบบจุดระเบิด(แอลกอฮอล์) (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบแจ้งเตือนการชนโพสต์ SOS
  • ระบบควบคุมความเร็ว
  • เซนเซอร์ช่วยชดเชยรอบอัตโนมัติ
  • ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ
  • โมดูลเบรกชุดลากพ่วง
  • ระบบกล้องมองหลัง
  • ระบบช่วยถอยหลัง
  • เซนเซอร์ SecuriCode
  • ระบบล็อกแบบป้องกันการโจรกรรมแบบพาสซีฟ
  • เซนเซอร์ระบบจุดระเบิด(แอลกอฮอล์) (หากมีการติดตั้งจากโรงงาน)
  • ระบบแจ้งเตือนการชนโพสต์ SOS
  • ระบบควบคุมความเร็ว
  • เซนเซอร์ช่วยชดเชยรอบอัตโนมัติ
  • ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ
  • โมดูลเบรกชุดลากพ่วง