การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบ SYNC3 ทำอย่างไร

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์กับรถยนต์ Ford คุณต้องทำการเชื่อมต่อ Bluetooth® ก่อนเป็นลำดับแรก หากจำเป็น ให้ดูคู่มือการใช้งานโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูฟังก์ชัน Bluetooth® จากนั้น:

  • เปิดฟังก์ชัน Bluetooth® ของโทรศัพท์
  • บนหน้าจอระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC 'โทรศัพท์ (Phone)' ให้เลือก 'เพิ่มโทรศัพท์ (Add a phone)'
  • บนโทรศัพท์ของคุณ ในเมนู Bluetooth ให้เลือก 'SYNC'
  • รหัส PIN ส่วนตัวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอวิทยุ ป้อนหรือยอมรับรหัส PIN นี้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ
  • หากไม่มีรหัส PIN ปรากฏขึ้นบนหน้าจอวิทยุ ให้ป้อน ‘0000’ ในโทรศัพท์มือถือของคุณจากนั้น PIN จะปรากฏบนหน้าจอวิทยุ
  • หากโทรศัพท์แจ้งว่าต้องการทำการเชื่อมต่อนี้โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปหรือไม่ ให้เลือก “ใช่ (Yes)”
  • โทรศัพท์ของคุณจะทำงาน และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้

เคล็ดลับ:
หากคุณอนุญาตให้ Bluetooth® ทำการเชื่อมต่อกับระบบเสียงของ Ford โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถยนต์ (ดูคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ)

  • หากการเชื่อมต่อ Bluetooth® ไม่เสถียร โทรศัพท์มือถือของคุณอาจรีสตาร์ทเป็นครั้งคราว
  • คุณสามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดถึง 6 เครื่องในระบบ แต่สามารถใช้ได้เพียงครั้งละ 1 เครื่องเพื่อทำการโทรออกหรือรับสาย
  • คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการโทรออกโดยใช้ระบบเสียงของ Ford ซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC โปรดไปที่ ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC®

สำหรับข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับรถยนต์ของคุณ โปรดดู คู่มือการใช้งานรถยนต์

หมายเหตุ : หากอัพเดท SYNC3 แล้วเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่ได้ ให้ดำเนินการลอง master reset ดูก่อน เพื่อทำการล้างอุปกรณ์เก่าออกให้หมด ใน SYNC 
1.ลบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดใน record บน SYNC
2.ลบ  Bluetooth record SYNC ในมือถือ
3.ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
หากยังจับคู่อุปกรณ์ไม่สำเร็จ แนะนำให้ท่านติดต่อศูนย์บริการเพื่อลง firmware ใหม่ เนื่องจากสาเหตุอาจเกิดจากการลงข้อมูลโปรแกรมไม่สมบูรณ์ในขณะอัพเดท