Reservation Support

ขั้นตอนการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์ 

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองรถฟอร์ดของคุณ

 

 

Step-1

 

1.  ปรับแต่งรถฟอร์ดของคุณ

ก. เลือกรุ่นรถที่คุณต้องการ
ข. เลือกเเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ฃ. เลือกหรือออกแบบรถในแบบคุณ
ค. เลือกสีภายนอก
ต. เลือก/ดู ภายในรถ
ฆ. เลือกแพ็คเกจและอุปกรณ์เสริม
ง. ดูสรุปข้อมูลการจอง

 

1.  ปรับแต่งรถฟอร์ดของคุณ

ก. เลือกรุ่นรถที่คุณต้องการ
ข. เลือกเเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ฃ. เลือกหรือออกแบบรถในแบบคุณ
ค. เลือกสีภายนอก
ต. เลือก/ดู ภายในรถ
ฆ. เลือกแพ็คเกจและอุปกรณ์เสริม
ง. ดูสรุปข้อมูลการจอง

 

Step-2

 

2.  บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดและเลือกผู้จำหน่าย

ก. คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดเพื่อดำเนินการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์และรับข้อมูลสถานะการจอง
ข. บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองและคำสั่งซื้อของคุณ
ฃ. หลังจากเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณที่เราแนะนำ คุณสามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่คุณต้องการได้

 

2.  บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดและเลือกผู้จำหน่าย

ก. คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดเพื่อดำเนินการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์และรับข้อมูลสถานะการจอง
ข.บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองและคำสั่งซื้อของคุณ
ฃ. หลังจากเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณที่เราแนะนำ คุณสามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่คุณต้องการได้ 

 

Step-2

 

3.  ยืนยันการจอง

ก. ยืนยันการจองของคุณ

ข. ผู้จำหน่ายจะติดต่อคุณเพื่อชำระเงินการจอง 5,000 บาท พร้อมยืนยันราคาสุดท้าย รวมถึงการเทิร์นรถ การทดลองขับ.

 

3.  ยืนยันการจอง

ก. ยืนยันการจองของคุณ

ข. ผู้จำหน่ายจะติดต่อคุณเพื่อชำระเงินการจอง 5,000 บาท พร้อมยืนยันราคาสุดท้าย รวมถึงการเทิร์นรถ การทดลองขับ.

 

Step-4

 

4.  ทำการจองสำเร็จ

ก. ผู้จำหน่ายของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อรถของคุณอยู่ในสถานะกำหนดส่งมอบ
 

4.  ทำการจองสำเร็จ

ก. ผู้จำหน่ายของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อรถของคุณอยู่ในสถานะกำหนดส่งมอบ

 

ทำการจอง

 

 

คำถามที่พบบ่อย