ข้อมูลการจองรถผ่านทางออนไลน์

ขั้นตอนถัดไปหลังจากการจอง

 

 

Step-1

 

1.  จองสำเร็จ

เมื่อคุณได้ทำการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จแล้ว เราจะส่งข้อความและอีเมลยืนยันการจองรถของคุณ จากนั้น คุณสามารถติดตามความคืบหน้าการจองผ่าน บัญชีผู้ใช้ฟอร์ด เราจะส่งข้อความและอีเมลถึงคุณทุกครั้งที่มีการออัพเดตสถานะ

 

1.  จองสำเร็จ

เมื่อคุณได้ทำการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จแล้ว เราจะส่งข้อความและอีเมลยืนยันการจองรถของคุณ จากนั้น คุณสามารถติดตามความคืบหน้าการจองผ่าน บัญชีผู้ใช้ฟอร์ด เราจะส่งข้อความและอีเมลถึงคุณทุกครั้งที่มีการออัพเดตสถานะ

 

Step-2

 

2. ผู้จำหน่ายติดต่อคุณเพื่อยืนยันการจองและชำระเงินการจอง

ผู้จำหน่ายของคุณจะทำการติดต่อคุณเพื่อยืนยันการจองและชำระเงินการจอง 5,000 บาท พร้อมยืนยันราคาสุดท้าย รวมถึงการเทิร์นรถ การทดลองขับ และแนะนำขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

2.  ผู้จำหน่ายติดต่อคุณเพื่อยืนยันการจองและชำระเงินการจอง

ผู้จำหน่ายของคุณจะทำการติดต่อคุณเพื่อยืนยันการจองและชำระเงินการจอง 5,000 บาท พร้อมยืนยันราคาสุดท้าย รวมถึงการเทิร์นรถ การทดลองขับ และแนะนำขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

Step-2

 

3.  เซ็นสัญญาจองรถกับผู้จำหน่าย/ยืนยันคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณตกลงข้อเสนอ คุณจะต้องเซ็นสัญญาจองรถกับทางผู้จำหน่าย เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ

 

3. เซ็นสัญญาจองรถกับผู้จำหน่าย/ยืนยันคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณตกลงข้อเสนอ คุณจะต้องเซ็นสัญญาจองรถกับทางผู้จำหน่าย เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ

 

Step-4

 

4.  การจัดการชำระเงิน

หลังจากเซ็นสัญญาจองแล้ว คุณต้องจัดการชำระเงินค่ารถและทำสัญญาซื้อรถกับทางผู้จำหน่าย เพื่อให้การซื้อรถของคุณเสร็จสมบูรณ์  และดำเนินการนัดหมายวันส่งมอบรถ

4.  การจัดการชำระเงิน

หลังจากเซ็นสัญญาจองแล้ว คุณต้องจัดการชำระเงินค่ารถและทำสัญญาซื้อรถกับทางผู้จำหน่าย เพื่อให้การซื้อรถของคุณเสร็จสมบูรณ์  และดำเนินการนัดหมายวันส่งมอบรถ

 

Step-5

 

5.  การส่งมอบรถฟอร์ดของคุณ

เมื่อขั้นตอนการซื้อรถและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผู้จำหน่ายฟอร์ดจะติดต่อลูกค้าเพื่อรับรถที่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายตามที่นัดหมาย

5.  การส่งมอบรถฟอร์ดของคุณ

เมื่อขั้นตอนการซื้อรถและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผู้จำหน่ายฟอร์ดจะติดต่อลูกค้าเพื่อรับรถที่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายตามที่นัดหมาย

 

ยกเลิกการจอง

คำถามที่พบบ่อย

 

 • ผู้จำหน่ายจะติดต่อคุณผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการจองและชำระเงินการจอง 5,000 บาท พร้อมแนะนำขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

 • 1. ทำการจองสำเร็จ - สถานะที่แสดงว่าการจองรถทางออนไลน์ของคุณสำเร็จลุล่วง  ซึ่งคุณยังสามารถติดต่อผู้จำหน่ายและยกเลิกการจองผ่านช่องทางออนไลน์
  2. กำหนดส่งมอบ – หลังจากที่คุณตกลงข้อเสนอ และเซ็นสัญญาซื้อขายกับทางผู้จำหน่าย เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ผู้จำหน่ายจะอัปเดตสถานะ เป็นกำหนดส่งมอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณจะไม่สามารถทำการยกเลิกผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่คุณสามารถติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเพื่อยกเลิกการจองได้

 • บัญชีผู้ใช้ฟอร์ด ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ฟอร์ด เพื่อบันทึก จัดการข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการจองรถ บัญชีผู้ใช้ฟอร์ด มีความจำเป็น สำหรับการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์ คุณสามารถติดตามข้อมูลการจอง และสถานะการจองได้จากบัญชีผู้ใช้ฟอร์ดของคุณ ที่ https://www.ford.co.th/buy/myreservation/

 • เมื่อดำเนินการจอเสร็จสิ้นแล้ว การแก้ไขการจองจะไม่สามารถทำผ่านทางเว็บไซต์ได้ คุณสามารถแจ้งผู้จำหน่ายของคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อมูลการจองรถของคุณ ผู้จำหน่ายจะคงสิทธิการจองตามลำดับที่คุณได้จองไว้ในตอนแรก

 • แน่นอน คุณสามารถยกเลิกการจองได้ โดยคุณสามารถแจ้งและติดต่อผู้จำหน่ายของคุณและยกเลิกการจองผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.ford.co.th/buy/myreservation/
  ในกรณีที่คุณไม่สามารถทำการยกเลิกการจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อ ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ ที่ call center 1383
  โดยทั้งนี้การยกเลิกการจองจะขึ้นอยู่กับสถานะการจองทางออนไลน์ดังนี้
  1. ทำการจองสำเร็จ - สถานะที่แสดงว่าการจองรถทางออนไลน์ของคุณสำเร็จลุล่วง ซึ่งคุณยังสามารถติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อยกเลิกการจอง ผ่านช่องทางออนไลน์
  2. กำหนดส่งมอบ – หลังจากที่คุณตกลงข้อเสนอ และเซ็นสัญญาซื้อขายกับทางผู้จำหน่าย เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ผู้จำหน่ายจะอัปเดตสถานะ เป็นกำหนดส่งมอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณจะไม่สามารถทำการยกเลิกผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่คุณสามารถติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเพื่อยกเลิกการจองได้

   

 • คุณสามารถทำการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์ ได้เลยที่ www.ford.co.th การจองออนไลน์จะช่วยให้ลูกค้ามีสิทธิที่จะสั่งซื้อรถยนต์เป็นคนแรก ๆ เมื่อมีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และคุณจะได้รับการติดต่อจากผู้จำหน่ายของคุณหลังจากจองรถ เพื่อทำการยืนยันและดำเนินการคำสั่งซื้อต่อไป

 • ช่วงเวลาส่งมอบขึ้นอยู่กับรุ่นรถ อุปกรณ์เสริมต่างๆที่คุณได้เลือกไว้ สถานที่อยู่ของคุณ และสถานะการจองของแต่ละผู้จำหน่าย ซึ่งผู้จำหน่ายของคุณติดต่อและแจ้งกำหนดวันเวลาการส่งมอบต่อไป

 • ไม่ใช่. ข้อตกลงในการซื้อขาย เป็นการตกลงระหว่างคุณกับผู้จำหน่ายของฟอร์ดเท่านั้น รายละเอียดการจองรถของคุณ จะถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายที่คุณได้เลือกไว้

 • ท่านสามารถทำการจองรถได้สูงสุด 2 สิทธิต่อรุ่นรถ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ และท่านไม่สามารถโอนสิทธิหมายเลขการจองได้ อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการจองมากกว่า 2 สิทธิ ท่านสามารถติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง

 • คุณสามารถแจ้งผู้จำหน่ายและยกเลิกการจองออนไลน์ ก่อนการเซ็นสัญญาซื้อขายกับผู้จำหน่าย

 • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจอง โดยการล็อกอินบัญชีผู้ใช้ฟอร์ด และเลือกเมนู ดูข้อมูลการจอง

 • คุณสามารถติดต่อผู้จำหน่ายได้ทุกเมื่อ หลังจากทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงให้หมายเลขการจองของคุณเพื่อดำเนินการต่อ ผู้จำหน่ายที่คุณเลือกจะให้คำแนะนำขั้นตอนในการสั่งซื้อต่อไป

 • คุณสามารถแจ้งผู้จำหน่ายและยกเลิกการจองออนไลน์กับผู้จำหน่ายเดิมของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ และทำการจองออนไลน์อีกครั้งและเลือกผู้จำหน่ายใหม่ที่คุณต้องการ

 • โดยปกติจะหลากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการส่งมอบ ทั้งช่วงเวลาส่งมอบขึ้นอยู่กับรุ่นรถ อุปกรณ์เสริมต่างๆที่คุณได้เลือกไว้ สถานที่อยู่ของคุณ และสถานะการจองของแต่ละผู้จำหน่าย ซึ่งผู้จำหน่ายของคุณ จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาการส่งมอบต่อไป อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณจองรถผ่านช่องทางออนไลน์กับฟอร์ด เพื่อมีสิทธิที่จะสั่งซื้อรถยนต์เป็นคนแรก ๆ เมื่อมีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ