วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของ SYNC อย่าลืมตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยัง คุณสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งและอัพเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เว็บไซต์ Owner
หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้มั่นใจกว่าคุณได้ติดตั้ง เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียนรถยนต์ของคุณเป็น Owner เรียบร้อยแล้ว ที่เว็บไซต์ Owners 
• ใช้ USB ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 2 GB ไม่ตั้งรหัสความปลอดภัย  และต้องตั้งค่าฟอร์แมต FAT เท่านั้น หากตั้งค่าเป็น NTFS จะไม่สามารถใช้งานได้
• เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ Owner

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของ SYNC อย่าลืมตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยัง คุณสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งและอัพเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เว็บไซต์ Owner
หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้มั่นใจกว่าคุณได้ติดตั้ง เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียนรถยนต์ของคุณเป็น Owner เรียบร้อยแล้ว ที่เว็บไซต์ Owners 
• ใช้ USB ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 2 GB ไม่ตั้งรหัสความปลอดภัย  และต้องตั้งค่าฟอร์แมต FAT เท่านั้น หากตั้งค่าเป็น NTFS จะไม่สามารถใช้งานได้
• เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ Owner

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top