Home > Trucks > Ranger > Build for Tough

พิสูจน์ความแกร่งของ ฟอร์ด เรนเจอร์ | รถกระบะ | Ford ประเทศไทย

เพราะนี่คือข้อยืนยันว่า ฟอร์ด เรนเจอร์

 แกร่ง...เพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

กลับมาอีกครั้งกับบททดสอบสมรรถนะการใช้งานที่แสนทรหดของฟอร์ด เรนเจอร์
มาคราวนี้...โหดขึ้นอีกขั้น แกร่งแค่ไหน? อึดแค่ไหน? โหดได้แค่ไหน?
ดู!...และพิสูจน์ความแกร่งของฟอร์ด เรนเจอร์ ด้วยตัวคุณเอง

 

 

เพราะนี่คือข้อยืนยันว่า ฟอร์ด เรนเจอร์

 แกร่ง...เพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

กลับมาอีกครั้งกับบททดสอบสมรรถนะการใช้งานที่แสนทรหดของฟอร์ด เรนเจอร์
มาคราวนี้...โหดขึ้นอีกขั้น แกร่งแค่ไหน? อึดแค่ไหน? โหดได้แค่ไหน?
ดู!...และพิสูจน์ความแกร่งของฟอร์ด เรนเจอร์ ด้วยตัวคุณเอง

 

 

ชมวิดีโอ เพื่อพิสูจน์ความแกร่งของฟอร์ด เรนเจอร์

ชมวิดีโอ เพื่อพิสูจน์ความแกร่งของฟอร์ด เรนเจอร์

ข้อยืนยันความแกร่ง

ข้อยืนยันความแกร่ง

Ranger Models