การจับคู่โทรศัพท์กับระบบ SYNC 1 ทำอย่างไร

 • เมื่อรถอยู่นิ่งกับที่ ให้บิดสวิตช์กุญแจและระบบเสียงไปที่ ON
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Bluetooth® ของโทรศัพท์เป็น 'เปิด'
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะ Bluetooth® ในโทรศัพท์ไร้สายของคุณได้เปิดใช้งานก่อนแล้ว
 • เมื่อต้องการเริ่มจับคู่ ให้กดปุ่ม 'โทรศัพท์' บนระบบเสียง
 • เลือก 'เพิ่ม' ด้วยการกดปุ่มบนคอนโซลที่สอดคล้องกัน
 • เมื่อปรากฏข้อความให้เริ่มการจับคู่ในส่วนแสดงผลระบบเสียง ให้ค้นคำว่า SYNC บนโทรศัพท์ไร้สายของคุณเพื่อเริ่มขั้นตอนการจับคู่
 • เลือก SYNC บนโทรศัพท์ไร้สายของคุณ
 • รอจนกระทั่ง PIN ปรากฏบนหน้าจอของโทรศัพท์ เปรียบเทียบหมายเลข PIN บนโทรศัพท์กับ PIN ที่แสดงในส่วนแสดงผลระบบเสียงแล้วยอมรับคำขอบนหน้าจอโทรศัพท์และส่วนแสดงผลของรถยนต์
  หมายเหตุ: ในบางกรณีโทรศัพท์จะขอให้ป้อน PIN ให้ป้อนหมายเลข PIN 6 หลักที่ระบบให้บนส่วนแสดงผลระบบเสียง
 • หน้าจอจะระบุว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์
 • ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC จะแสดงข้อความ “ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์หรือไม่”
 • เลือกปุ่มซอฟต์คีย์ 'ใช่' เพื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานคำสั่งเสียงกับรายชื่อผู้ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับรถยนต์ของคุณ โปรดดู คู่มือการใช้งานรถยนต์ หรือ ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC