การจับคู่โทรศัพท์กับระบบSYNC 1.1 ทำอย่างไร

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะ Bluetooth® ในโทรศัพท์ของคุณได้เปิดใช้งานแล้วก่อนเริ่มต้น ‘ค้นหา’
  • กดปุ่ม 'โทรศัพท์' เมื่อส่วนแสดงผลระบบเสียงแสดงว่าไม่มีการจับคู่โทรศัพท์ ให้เลือกตัวเลือก ‘เพิ่ม’
  • เมื่อข้อความ ‘เริ่มการจับคู่’ ปรากฏในส่วนแสดงผลระบบเสียง ให้ค้นคำว่า SYNC ในการค้นหา Bluetooth® ของโทรศัพท์เพื่อเริ่มขั้นตอน
  • เมื่อมีการแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ยืนยันหมายเลข PIN หกหลักที่ได้จาก Ford SYNC ในหน้าจอวิทยุ หน้าจอจะแสดงว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับรถยนต์ของคุณ โปรดดู คู่มือการใช้งานรถยนต์ หรือ ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC