ปิดการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้วย SYNC®* 4A ได้อย่างไร

หากต้องการปิดการอัปเดตอัตโนมัติ:

  1. แตะไอคอนยานพาหนะบนหน้าจอ SYNC ของคุณ
  2. เลือก การอัปเดตระบบ
  3. สลับตัวเลือก Automatic Updates เป็น OFF ป๊อปอัปการยืนยันจะปรากฏขึ้น
  4. แตะ ดำเนินการต่อ