ตั้งเวลาการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้ SYNC®* 4A ได้อย่างไร

  1. กดที่ไอคอนรถบนหน้าจอ SYNC ของรถคุณ
  2. เลือก ตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การอัปเดตระบบ (System Updates)

  4. เลือก กำหนดการอัปเดต (Schedule Updates)
  5. เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการ
  6. กด บันทึก (Save)

หมายเหตุ: 

  • สำหรับการอัปเดตที่ต้องดับรถของคุณ การล็อคประตูจะยังคงอยู่เหมือนเดิม(ล็อคหรือปลดล็อค)เมื่อการอัปเดตเริ่มต้นขึ้น ควรนำสิ่งของส่วนตัวออกจากรถเพื่อความปลอดภัย

  • การเชื่อมต่อรถของคุณกับ Wi-Fi สามารถช่วยให้ดาวน์โหลดการอัปเดตระบบได้เร็วขึ้น


หน้าจอจริงอาจแตกต่างกันไป ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถสำหรับข้อมูลเฉพาะสำหรับรถของคุณ

*อย่าดำเนินการขณะขับขี่ ใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงเมื่อเป็นไปได้ อย่าใช้อุปกรณ์พกพาขณะขับรถ คุณลักษณะบางอย่างอาจถูกล็อกไม่ให้ใช้งานขณะรถเข้าเกียร์ คุณลักษณะบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่น