การรับส่งข้อความบน SYNC3 ทำอย่างไร

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรับส่งข้อความสำหรับระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC ให้พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ดูแผนผังความเข้ากันได้ของโทรศัพท์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เพื่อระบุว่าโทรศัพท์ของคุณผ่านการทดสอบความสามารถในการส่งข้อความกับระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC หรือไม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งอัพเดทล่าสุดของระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC
  • ผู้ใช้Android และ iOS จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของโทรศัพท์ที่แสดงด้านล่าง

สำหรับโทรศัพท์ Android

คอยดูข้อความเช่นที่แสดงด้านล่างขณะกำลังจับคู่โทรศัพท์

  1. เลือก 'ไม่ต้องถามอีก'
  2. เลือก 'ใช่'
 

สำหรับโทรศัพท์ iOS

คุณจำเป็นต้องเปิดใช้ "แสดงการแจ้งเตือน" เมื่อโทรศัพท์ของคุณจับคู่กับระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC แล้ว

  1. เข้าสู่เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ
  2. เลือก Bluetooth
  3. เลือก 'i' หรือ 'ลูกศรสีน้ำเงิน' ถัดจาก SYNC
  4. ค้นหา 'แสดงการแจ้งเตือน'
  5. เปิดใช้งาน 'แสดงการแจ้งเตือน'

สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC โปรดดูที่ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC