การตั้งแผนที่บน SYNC 3 ได้อย่างไร

  1. กดปุ่มการตั้งค่าแล้วเลือกการนำทาง
  2. เลือกแท็บ ’การกำหนดลักษณะของแผนที่’ บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

รอยเส้นทาง

คุณลักษณะนี้จะแสดงเส้นทางที่รถยนต์เคยเดินทางมาแล้วด้วยจุดสีขาว ระบบสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 50 กม.

  • เปิด: เปิดใช้งานการติดตามเส้นทางบนแผนที่
  • ปิด: ปิดใช้งานการติดตามเส้นทางบนแผนที่

รูปแบบ 3D

การแสดงภาพกราฟิกของอาคารในเมือง มีให้เฉพาะในมุมอง 3D และระดับการซูม 50 ม.หรือต่ำกว่า

  • เปิด: เปิดใช้งานการแสดงภาพกราฟิกของอาคาร
  • ปิด: ปิดใช้งานการแสดงภาพกราฟิกของอาคาร

ไอคอนสถานที่น่าสนใจ

  • ปิด: ไม่แสดงสถานที่น่าสนใจ
  • เปิด: แสดงสถานที่น่าสนใจของหมวดหมู่ที่ต้องการบนแผนที่ สามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 หมวดหมู่จากรายการ 

สำหรับข้อมูลอัพเดทเวอร์ชั่นระบบแผนที่ หรือ Navigation โปรดติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่สะดวก

สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC โปรดดูที่ ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC หรือเลือกรุ่นรถจากส่วนข้อมูลคู่มือการใช้งานรถยนต์ที่ด้านล่างซึ่งเราจะค้นหาคู่มือการใช้งานรถยนต์ที่เกี่ยวข้องให้คุณ