การจับคู่โทรศัพท์กับระบบ SYNC 2 ทำอย่างไร

การจับคู่ทำให้อุปกรณ์ Bluetooth ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย

  • สามารถดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ พร้อมกับรูปภาพและคำสั่งเสียงจะได้รับการตั้งค่า [อาจแตกต่างไปตามรุ่นโทรศัพท์]
  • รายชื่อติดต่อที่ซ้ำกันจัดเรียงติดต่อกันตามลำดับเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องเมื่อใช้คำสั่งเสียง เช่น “บรรทัด 1” หรือแตะหน้าจอ
  • ตัวเลือกในการดำเนินการต่อจะปรากฏใหห้คนขับได้เลือก เช่น การโทรออก
  • เมื่อโทรศัพท์จับคู่แล้ว ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ Ford SYNC 2 จะบันทึกและจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะ
  • ระบบจัดเก็บสมุดโทรศัพท์และข้อความตัวอักษร ทำให้สามารถตรวจหาการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งเมื่อทำดัชนีใหม่
  • ข้อความตัวอักษรที่ได้รับระหว่างอยู่ในรถยนต์เท่านั้นที่จะได้รับการบันทึก ระบบไม่สามารถซิงค์ข้อความก่อนหน้าบนโทรศัพท์ได้
  • ข้อมูลทั้งหมดบนระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ Ford SYNC 2 สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในรถยนต์เท่านั้น
  • จับคู่โทรศัพท์สูงสุดได้ถึง 12 เครื่อง