เปิด/ปิดใชงาน Android Auto™ โดยใช้ SYNC® 4A ไดอยางไร

เปิดใชงาน Android Auto™ โดยใช้ SYNC® 4

SYNC 4A ให้คุณใช้ Android Auto เพื่อเข้าถึงโทรศัพท์และโทรออก ส่งและรับข้อความ หรือฟังเพลง

อุปกรณ์ที่รองรับ
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

 • สมาร์ทโฟน Android™ พร้อม Android 11.0 และ 5GHz Wi‑Fi
 • Google หรือสมาร์ทโฟน Samsung® ที่ใช้ Android 10.0
 • Samsung Galaxy S8®, Galaxy S8+® และ Note 9® (ทั้งหมดใช้ Android 9.0)

การเชื่อมต่อ USB: โทรศัพท์ Android ที่ใช้ Android 6.0 หรือสูงกว่า พร้อมแผนข้อมูลที่ใช้งานอยู่

วิธีเปิดใช้งาน Android Auto:

 • ดาวน์โหลดแอป Android Auto เวอร์ชันล่าสุดบนสมาร์ทโฟนและแอป Google™  อื่นๆ รวมถึง Google, Google Maps™ และ Google Play™ Music
 • จับคู่สมาร์ทโฟนที่รองรับ Android Auto ของคุณโดยใช้ Bluetooth® หรือเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB โดยใช้สาย USB คุณภาพสูง หากจำเป็น ข้อความป๊อปอัปจะปรากฏบนหน้าจอ SYNC ของคุณในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อ
 • เลือก ดำเนินการต่อ
 • ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขบน SYNC และบนสมาร์ทโฟนของคุณ Android Auto จะปรากฏบนหน้าจอ SYNC ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ  SYNC บางอย่าง เช่น ระบบนำทางเสริมและ SYNC AppLink® จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ Android Au

ปิดการใช้งาน Android Auto โดยใช้ SYNC® 4

วิธีปิดใช้ Android Auto บนรถของคุณ:

 1. แตะไอคอนรถบนหน้าจอ SYNC ของรถคุณ
 2. เลือก การตั้งค่า
 3. เลือก รายการโทรศัพท
 4. กด ปิดใช้งาน Android Auto
SYNC 4A Disable Android Auto

 

เมื่อปิดใช้ Android Auto หน้าจอในรถยนต์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

SYNC 4A No Android Auto Connected