เชื่อมต่อ SYNC ผ่าน USB ได้หรือไม่

  • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB ของรถยนต์แล้ว ระบบจะพยายามอ่านเนื้อหาและตรวจดูว่าค้นหาไฟล์เพลงที่รองรับพบหรือไม่
  • ระบบจะทำดัชนีไฟล์เพลงที่รองรับที่ค้นพบ จากนั้นระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC จะพยายามสร้างคำสั่งเสียงจากไฟล์เพลงที่ทำดัชนีแล้ว
  • เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อมูลเมตาไฟล์เพลงของคุณนั้นถูกต้อง โปรดดูหัวข้อที่มีชื่อว่า ข้อมูลเมตาของสื่อใน SYNC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเมตา
  • ประเภทไฟล์เพลงที่รองรับมีดังนี้: ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC 1 และ 2 - .mp3, .wma, .wav และ .aac ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC 3 – .mp3, .wma, .wav, .aac, .flac และ .ogg
  • การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB จะเริ่มต้นด้วยคำสั่งเสียง "USB" หรือโดยการใช้เมนู/หน้าจอของระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มเล่นเพลงจาก USB โดยเฉพาะรวมถึงคำสั่งเสียงที่สามารถใช้งานได้มีอยู่ในคู่มือการใช้งานรถยนต์
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหัวข้อคำสั่งเสียงของระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเพลงจาก USB และคำสั่งเสียงโดยเฉพาะ