ระบบช่วยโทรฉุกเฉินผ่านระบบ SYNC™ คืออะไร

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินคืออะไร

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน คือระบบที่ใช้งานโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ของคุณเพื่อติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินทำงานอย่างไร

หากเกิดอุบัติเหตุการชนจนส่งผลให้มีการใช้ถุงลมนิรภัย (ไม่รวมถุงลมนิรภัยป้องกันเข่าและเข็มขัดนิรภัยแบบพองตัวได้ด้านหลัง) หรือรถยนต์ปิดการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ของคุณสามารถติดต่อบริการฉุกเฉินได้โดยโทรหมายเลขฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์ไร้สายที่จับคู่และเชื่อมต่อบลูทูธไว้

หากต้องการเปิดและปิดระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรดดูข้อมูลการตั้งค่า

ในระหว่างการโทรฉุกเฉิน ระบบจะส่งข้อมูลรถยนต์ของคุณไปยังบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ก่อนเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อมูลสำคัญในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน   ดู   ข้อมูลระบบการโทรฉุกเฉิน

หมายเหตุ:   หากผู้ใช้ตั้งค่าระบบช่วยเหลือฉุกเฉินให้เป็นเปิดหรือปิด การตั้งค่านั้นจะใช้สำหรับโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ทุกเครื่อง หากระบบช่วยเหลือฉุกเฉินปิดอยู่และโทรศัพท์เชื่อมต่อกับ SYNC ไอคอนจะแสดงบนแถบสถานะ
ถุงลมนิรภัยหรือระบบปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่ได้ทำงานในทุกครั้งที่รถชน หากโทรศัพท์ไร้สายที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหายหรือสูญเสียการเชื่อมต่อกับ SYNC ระหว่างการชน SYNC จะค้นหาและพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไร้สายที่จับคู่ก่อนหน้านี้ จากนั้น SYNC จะพยายามโทรติดต่อบริการฉุกเฉิน
ก่อนการโทรออก:

 • SYNC มีช่วงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 10 วินาที) เพื่อยกเลิกการโทร หากคุณยกเลิกการโทรไม่สำเร็จ SYNC จะพยายามโทรติดต่อระบบฉุกเฉิน
 • SYNC จะพูดสิ่งต่อไปนี้ หรือข้อความคล้ายกัน: "SYNC จะพยายามโทรติดต่อระบบฉุกเฉิน หากต้องการยกเลิกการโทร ให้กดยกเลิกบนหน้าจอหรือกดปุ่มโทรศัพท์บนพวงมาลัยค้างไว้"

หากคุณไม่ยกเลิกการโทรและ SYNC ทำการโทรสำเร็จ จะมีการเล่นข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้ให้บริการฉุกเฉิน จากนั้นผู้ที่อยู่ในรถของคุณจะสามารถพูดกับผู้ให้บริการได้ โปรดเตรียมพร้อมในการให้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่งที่ตั้งของคุณทันที เนื่องจากระบบฉุกเฉินทั้งหมดไม่สามารถรับข้อมูลนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อจำกัดระบบการโทรฉุกเฉิน

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินจะไม่ทำงานในสภาวะต่อไปนี้

 • โทรศัพท์ไร้สายของคุณหรือฮาร์ดแวร์ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินได้รับความเสียหายในการชน
 • แบตเตอรี่รถยนต์หรือระบบ SYNC ไม่มีพลังงาน
 • โทรศัพท์ที่กระเด็นออกจากรถยนต์ของคุณคือโทรศัพท์ที่จับคู่และเชื่อมต่อกับระบบ

หมายเหตุ:   คุณสมบัติระบบช่วยเหลือฉุกเฉินของ SYNC จะทำงานในพื้นที่ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้เท่านั้น
หมายเหตุ:   โทรศัพท์ทุกเครื่องทำงานต่างกัน แม้ว่าระบบช่วยเหลือฉุกเฉินของ SYNC จะทำงานร่วมกับโทรศัพท์ไร้สายส่วนใหญ่ได้ แต่โทรศัพท์บางเครื่องอาจประสบปัญหาในการใช้คุณสมบัตินี้ได้

เงื่อนไขระบบการโทรฉุกเฉิน

คำเตือน:  ระบบจะไม่พยายามโทรฉุกเฉิน เว้นแต่จะมีการเปิดการตั้งค่าระบบช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ก่อนการชน ซึ่งจะส่งผลให้การตอบสนองล่าช้า และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
คำเตือน:  เพื่อให้คุณสมบัตินี้ทำงาน โทรศัพท์มือถือของคุณต้องใช้งานบลูทูธได้และทำงานร่วมกับระบบได้
คำเตือน:  อย่ารอให้ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินทำการโทรฉุกเฉิน หากคุณทำได้ด้วยตนเอง โทรเรียกบริการฉุกเฉินทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการตอบสนอง หากคุณไม่ได้ยินสัญญาณความช่วยเหลือฉุกเฉินภายใน 5 วินาทีภายหลังการชน ระบบหรือโทรศัพท์มือถืออาจได้รับความเสียหายหรือไม่ทำงาน
คำเตือน:  วางโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่ปลอดภัยในรถเสมอ เพื่อไม่ให้โทรศัพท์กระเด็นหรือได้รับความเสียหายหากรถชน หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือทำให้โทรศัพท์เสียหาย ซึ่งส่งผลให้ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินทำงานไม่ถูกต้อง

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินจะทำงานได้อย่างถูกต้องเฉพาะเมื่อทุกสภาวะต่อไปนี้ถูกต้อง:

 • SYNC ทำงานถูกต้อง ณ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุและตลอดระยะเวลาการเรียกใช้และใช้คุณสมบัตินี้
 • มีการตั้งค่าคุณสมบัติระบบช่วยเหลือฉุกเฉินให้เป็นเปิดก่อนเกิดอุบัติเหตุ
 • คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายที่ทำงานร่วมกับและใช้งานบลูทูธกับ SYNC
 • โทรศัพท์ที่ใช้งานบลูทูธซึ่งเชื่อมต่อกับระบบต้องสามารถโทรออกและรักษาสายการสนทนา ณ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้
 • โทรศัพท์ที่ใช้งานบลูทูธซึ่งเชื่อมต่ออยู่ต้องมีพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย พลังงานแบตเตอรี่ และความแรงของสัญญาณที่เหมาะสม
 • รถยนต์มีพลังงานแบตเตอรี่และอยู่ในพื้นที่ที่สนับสนุนระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนี้