ปิดการใช้งาน Apple CarPlay®* ด้วย SYNC®** 4A ได้อย่างไร

วิธีปิดการใช้งาน Apple CarPlay บนรถของคุณ:

  1. แตะไอคอนรถบนหน้าจอ SYNC ของรถคุณ
  2. เลือก การตั้งค่า
  3. เลือก รายการโทรศัพท
  4. กด ปิดใช้งาน Apple CarPlay

SYNC 4A Disable Apple CarPlay

เมื่อปิดใช้งาน Apple CarPlay หน้าจอในรถยนต์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้

SYNC 4A  Apple CarPlay disabled

 

*ต้องใช้โทรศัพท์ที่มีบริการข้อมูลที่ใช้งานอยู่และซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ SYNC 4A ไม่ได้ควบคุมผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามในขณะใช้งาน บุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้อง

**อย่าขับรถในขณะที่ใช้อุปกรณ์พกพา ใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงเมื่อทำได้ คุณสมบัติบางอย่างอาจถูกล็อคในขณะที่รถเข้าเกียร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น