การอัพเดทระบบ SYNC ทำอย่างไร

สำหรับการอัพเดทระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ SYNC โปรดไปที่ข้อมูล SYNC แล้วดูหัวข้อ 'การอัพเดทระบบ'

ข้อมูลเพิ่มเติม

SYNCTM

การอัพเดทระบบ

SYNCTM 2

การอัพเดทระบบ

SYNCTM 3

การอัพเดทระบบ

สำหรับข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับรถยนต์ของคุณ ให้เลือกรุ่นรถยนต์จากส่วนข้อมูลคู่มือการใช้งานรถยนต์ด้านล่าง แล้วเราจะค้นหาจากคู่มือการใช้งานรถยนต์ที่เกี่ยวข้องให้คุณ 

หากไม่สามารถดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ด้วยตนเองได้ ขอแนะนำท่านนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการที่สะดวก

สำหรับข้อมูลอัพเดทเวอร์ชั่นระบบแผนที่ หรือ Navigation โปรดติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่สะดวก 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Ford Hotline 1383 หรือที่อีเมล Fordthai@ford.com