ฉันจะดูรหัสเลขตัวถังรถยนต์ Ford ของฉันได้จากที่ไหน

คุณสามารถดูรหัสเลขตัวถังรถยนต์ (VIN) ของคุณได้บนประตู/ขอบประตูด้านคนขับ กระจกบังลม และข้อมูลประกันภัย/ทะเบียนรถยนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุตำแหน่ง VIN ของรถยนต์ โปรดดูหัวข้อ "เลขตัวถัง" ในคู่มือผู้ใช้รถ

ข้อสำคัญ: ตัวอักษร I, O และ Q จะไม่รวมอยู่ใน VIN เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับตัวเลข 1 (หนึ่ง) และ 0 (ศูนย์)

ตำแหน่ง VIN ทางเลือก

ตำแหน่ง VIN อื่นๆ อาจรวมถึงแอป FordPass®, บัญชี Ford ของคุณ และ SYNC®:

FordPass

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. แตะที่ บัญชี
 2. เลือกรถยนต์จากส่วน "รถยนต์ของฉัน"

VIN จะแสดงบนหน้าจอข้อมูลรถยนต์

บัญชี Ford

เข้าสู่ระบบ เว็บไซต์ Ford VIN จะแสดงใต้ภาพรถยนต์บนหน้าบัญชี

SYNC 4A

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กดที่ภาพ รถยนต์ บนหน้าจอ SYNC ของคุณ
 2. แตะที่ การตั้งค่า
 3. เลือก ทั่วไป
 4. กด เกี่ยวกับ SYNC

SYNC 4

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. แตะที่ การตั้งค่า
 2. เลือก ทั่วไป
 3. กด เกี่ยวกับ SYNC

SYNC 3

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือก การตั้งค่า
 2. กด ทั่วไป
 3. เลือก เกี่ยวกับ SYNC

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดู VIN ของ Ranger รุ่นใหม่
ดู VIN ของ Everest รุ่นใหม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง