หมายเลขเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่งใด

รหัสเครื่องยนต์ (หรือหมายเลขเครื่องยนต์) เป็นหมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับเครื่องยนต์ของ่รถยนต์แต่ละคัน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ดจะไม่ให้ข้อมูลนี้กับทุกคนผ่านทางโทรศัพท์ หากคุณต้องการทราบข้อมูลนี้โปรดตรวจสอบในหนังสือคู่มือทะเบียนรถยนต์ที่ออกให้โดยกรมขนส่งทางบกหรือติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดซึ่งสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ให้คุณได้

หมายเหตุ - หมายเลขเครื่องยนต์ในรถยนต์บางรุ่นจำเป็นต้องมีการดำเนินการทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบ หากเป็นกรณีนี้ทางผู้จำหน่ายฟอร์ดอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการนี้ 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง