ฉันจะแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของฉันใน FordPass® ได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ FordPass ผ่านไทล์การตั้งค่าบนหน้าเริ่มต้นของบัญชี FordPass

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือก หน้าหลัก
 2. แตะที่ไอคอน บัญชี
 3. เลือก การตั้งค่า
 4. เลือก ข้อมูลการติดต่อ
 5. แตะ แก้ไข ถัดจาก "ข้อมูลของคุณ" เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่
  • ที่อยู่อีเมล
 6. เลื่อนลงมาแล้วแตะ บันทึก แตะที่ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • หากคุณเลือกเพิ่มที่อยู่ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมด ที่อยู่เพียงบางส่วนจะถูกปฏิเสธ และคุณจะไม่สามารถบันทึกได้
 • ความยาวของชื่อและนามสกุลต้องไม่เกิน 40 อักขระ หากเกิน คุณจะเห็นการแจ้งเตือนและจะไม่สามารถบันทึกได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่าน FordPass ของฉันได้อย่างไร
ฉันจะรีเซ็ตรหัสผ่าน FordPass ของฉันได้อย่างไร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง