ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่าน FordPass® ได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่หน้าแรกในส่วน หน้าหลัก 
  2. แตะที่ บัญชี
  3. เลือก การตั้งค่า
  4. แตะที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน
  5. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ
  6. สร้างรหัสผ่านใหม่ในช่องที่ระบุว่ารหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านต้องตรงตามข้อกำหนดของแอป FordPass ที่ระบุด้านล่างช่องรหัสผ่านใหม่
  7. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งในช่องที่ระบุว่ายืนยันรหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่ต้องตรงกับในช่องยืนยันรหัสผ่าน
  8. แตะที่ บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้ว บัญชี FordPass ของคุณที่อยู่บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ทั้งหมดจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากต้องการเข้าถึงบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ อีกครั้ง ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะรีเซ็ตรหัสผ่าน FordPass ของฉันได้อย่างไร
ฉันจะเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อใน FordPass ได้อย่างไรใน

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง