ฉันจะนัดหมายเวลาเข้ารับบริการแบบโมบายเซอร์วิส หรือ หน่วยบริการเคลื่อนที่ ใน FordPass® ได้อย่างไร

ในการนัดหมายเวลาเข้ารับบริการ แบบโมบายเซอรวิส หรือ หนวยบริการเคลือนที่ ผ่านแอป FordPass คุณต้อง:


 1. ใน FordPass เลือก บริการ
 2. แตะปุ่ม นัดหมายเข้ารับบริการ
 3. เลือก โมบายเซอร์วิส หน่วยบริการเคลื่อนที
 4. เลือก ตกลง บนข้อความแจ้งที่ขอให้คุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง
 5. คุณสามารถใช้ที่อยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หรือแตะ ที่อยู่ปัจจุบันล่าสุด  เพื่อใช้ตำแหน่งที่ตั้งอื่น
 6. เลือก ผู้จำหน่ายที่ต้องการ
 7. เลือกวันที และเวลา และเวลาสำหรับเข้ารับบริการ  วันที่ ที่รถตู้บริการแบบโมบายเซอรวิส วิส หรือ หนวยบริการเคลือนที่พร้อมให้บริการจะเป็นสีดำ
 8. แตะที่ ดำเนินการต่อ
 9. เลือก แพ็คเกจการบำรุงรักษา หากคุณไม่ต้องการในขณะนี้ ให้แตะ กล่อง ถัดจาก ฉันไม่ต้องการทำการบำรุงรักษา
 10. เลือก แพ็คเกจบริการ 
  หมายเหตุ: บริการแบบโมบายเซอรวิส จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติและนับเป็นแพ็คเกจบริการในสรุปของคุณ
 11. แตะที่ ดำเนินการต่อ
 12. เลือกวิธีการสื่อสารที่ต้องการ ได้แก่:
  • SMS
  • FordPass
  • อีเมล
 13. เมื่อหน้าสรุปปรากฏขึ้น คุณสามารถแตะ เปลี่ยน ถัดจากส่วนใดๆ ที่คุณต้องการแก้ไข หรือแตะ เสร็จสิ้นการจอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะนัดหมายเวลาเพื่อขอให้เข้ารับและนำส่งได้อย่างไร
ฉันจะนัดหมายเวลาใหม่หรือยกเลิกการจองเวลาเข้ารับบริการได้อย่างไร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง