หน้าเริ่มต้นของรถยนต์คืออะไร

หน้าเริ่มต้นของรถยนต์ใน FordPass® จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

 • รุ่นของรถยนต์
 • ชื่อเรียกของรถยนต์
 • การเข้าถึงบัญชี

สำหรับรถยนต์ที่มี FordPass Connect™ คุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้อาจพร้อมใช้งานด้วย:

 • ตำแหน่งรถยนต์
 • มาตรวัดระยะทาง
 • ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/ระยะทางโดยประมาณก่อนที่น้ำมันเชื้อเพลิงจะหมด
 • สถานะรถยนต์ 
  • อายุน้ำมันเครื่อง (เฉพาะรถยนต์ที่เชื่อมต่อบางรุ่น)
  • แรงดันลมยาง (เฉพาะรถยนต์ที่เชื่อมต่อบางรุ่น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะระบุตำแหน่งรถยนต์ของฉันได้อย่างไร
ฉันจะลบรถยนต์ออกจาก FordPass ได้อย่างไร