ข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่ที่ใด

  1. ใน FordPass™ นำสมาชิกไปที่หน้าเริ่มต้นในส่วน หน้าแรก
  2. แตะที่ บัญชี
  3. เลือกปุ่ม การตั้งค่า 
  4. แตะที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ FordPass จะอยู่ภายใต้ การตั้งค่ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

ฟอร์ดจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลของรถยนต์ที่มีโมเด็มเชื่อมต่ออย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเป็นไปตามบทบัญญัติที่ระบุใน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณใช้แอป FordPass ที่เชื่อมโยงกับรถยนต์ที่มีโมเด็มเชื่อมต่อ โปรดอ่านข้อกำหนดและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรถยนต์ที่มีโมเด็มเชื่อมต่อของฟอร์ดอย่างละเอียดถี่ถ้วน