เหตุใดคำขออนุมัติของฉันในแอป FordPass® จึงถูกบล็อก

หากคำขออนุมัติเพื่อ เปิดใช้งานรถยนต์ ของคุณถูกปฏิเสธครบห้าครั้ง คุณจะไม่สามารถส่งคำขอได้อีก 

หมายเหตุ: ระบบจะรีเซ็ตการบล็อกแบบถาวรนี้เมื่อทำการ รีเซ็ตข้อมูลหลักในรถยนต์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะขออนุมัติรถยนต์ได้อย่างไร