ฉันจะรีเซ็ตโมเด็ม FordPass Connect™ ของฉันได้อย่างไร

การรีเซ็ต FordPass Connect จะลบผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด จะมีการเก็บข้อมูลการตั้งค่าระบบ SYNC® สมุดโทรศัพท์ ประวัติการโทร และอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ การดำเนินการรีเซ็ตในรถยนต์นี้:

  1. เข้าถึงรถของคุณ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสตาร์ทรถยนต์ของคุณ เครื่องยนต์ทำงานอยู่ และจอดสนิท
  3. เลือกรูป รถยนต์ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ SYNC
  4. แตะที่ไอคอน ทั่วไป 
  5. เลื่อนลงมาและเลือก รีเซ็ต
  6. แตะที่ รีเซ็ตการเชื่อมต่อ FordPass
  7. เลื่อนลงมาและเลือก รีเซ็ตทั้งหมด 
  8. จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าการตั้งค่า FordPass Connect ทั้งหมดจะถูกลบและรีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  9. แตะที่ ดำเนินการต่อ 
  10. เมื่อการรีเซตการเชือมต FordPass เสร็จสิ้น ให้ย้อนกลับไปที่ หน้าแรก ในแอปหากคุณต้องการที่จะ เปิดใช้งาน รถยนต์ของคุณอีกครั้ง