ฉันจะเปลี่ยนหน่วยวัดในได้อย่างไร

หากต้องการแก้ไขหน่วยวัดของคุณ:

  1. เปิด FordPass™
  2. แตะที่ บัญชี
  3. เลือก การตั้งค่า
  4. แตะที่ หน่วยวัด
  5. เลือกตัวเลือกการวัดที่คุณต้องการ
  6. แตะที่ลูกศร ย้อนกลับ เพื่อออกจากหน้าจอ