ฉันจะออกจากระบบ FordPass® ได้อย่างไร

  1. ในแอป FordPass ไปที่ หน้าแรก
  2. แตะที่ บัญชี
  3. เลื่อนลงมาและเลือก ออกจากระบบ
  4. ยืนยันโดยเลือก ออกจากระบบ บนข้อความแจ้ง  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะติดต่อคู่มือได้อย่างไร
ฉันจะรีเซ็ตรหัสผ่าน FordPass ได้อย่างไร