ฉันจะเพิ่มผู้จำหน่ายที่ต้องการได้อย่างไร

 1. ใน FordPass® ให้ไปที่หน้าเริ่มต้นในส่วน แผนที่
 2. เลือกไอคอน ผู้จำหน่าย หรือค้นหาผู้จำหน่ายโดยใช้กล่อง้นหา จะไปที่ไหน? 
 3. เลือกไอคอน ตัวกรอง เพื่อจำกัดการค้นหาให้แคบลงตามบริการที่นำเสนอ
 4. แตะที่ผู้จำหน่ายซึ่งต้องการเพิ่มเพื่อให้บัตรแสดงตัวอย่างปรากฏขึ้นมา
 5. แตะที่ บัตรแสดงตัวอย่าง เพื่อดู:
  • ตำแหน่งที่ตั้ง
  • ตัวเลือกเพื่อดูเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ตั้งเป็นรายการที่ต้องการ
 6. หากต้องการเพิ่มเป็นผู้จำหน่ายที่ต้องการ ให้แตะที่ไอคอน รูปหัวใจ
 7. หากมีการเพิ่มรถยนต์หลายคันในแอป ให้เลือกรถยนต์คันที่คุณต้องการจะเชื่อมโยงกับผู้จำหน่ายที่ต้องการ
 8. แตะที่ บันทึก