ฉันจะตั้งค่าระบบปรับอากาศด้วย FordPass® ได้อย่างไร

ในการตั้งค่าระบบปรับอากาศ อันดับแรกคุณจะต้อง:


  1. จากหน้า SYNC® 4A แตะที่รูป รถยนต์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
  2. เลื่อนลงมาและเลือก รถยนต์
  3. เลือก ระบบปรับอากาศ (Climate Control)
  4. เลือกระหว่าง:
    • การตั้งค่าล่าสุด - รถยนต์จะใช้การตั้งค่าการทำความเย็น/การทำความร้อนจากการใช้งานรถยนต์ครั้งล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดระบบปรับอากาศก่อนทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทครั้งต่อไป ระบบปรับอากาศจะไม่ทำงานตามการตั้งค่าล่าสุด
    • อัตโนมัติ - การทำความเย็น/การทำความร้อนจะตั้งค่าเป็น 22 องศาเซลเซียส