โหมด Deep Sleep คืออะไร

โหมด Deep Sleep เป็นคุณสมบัติการประหยัดพลังงานสำหรับรถยนต์ของคุณ ซึ่งจะปิดคุณสมบัติที่มีการเชื่อมต่อของโมเด็ม FordPass Connect™

โหมด Deep Sleep จะเปิดทำงานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • แบตเตอรี่ของรถยนต์มีประจุต่ำกว่า 40%
  • ไม่มีการสตาร์ทรถยนต์ด้วยตนเองภายใน 14 วัน

ในการปิดใช้งานโหมด Deep Sleep จะต้องมีการสตาร์ทเครื่องรถยนต์ด้วยตนเอง เข้าเกียร์ และขับ การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทผ่าน FordPass® จะไม่นับรวมในการปิดใช้งานโหมด Deep Sleep

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมรถยนต์ของฉันถึงเข้าสู่โหมด Deep Sleep อยู่เรื่อยๆ