การเลือกโหมดแผนที่ของ SYNC 3 ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลอัพเดทเวอร์ชั่นระบบแผนที่ หรือ Navigation โปรดติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่สะดวก 

การใช้งาน Apple® CarPlay™

ระบบนำทาง SYNC