แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดเพื่อให้พลังงานแก่ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ภายในแบตเตอรี่ประเภทนี้มีแผ่นตะกั่วที่ล้อมรอบด้วยของเหลวอิเล็กโทรไลต์ การรวมกันนี้จะสร้างปฏิกิริยาทางเคมีที่ส่งผลให้มีการชาร์จที่ขั้วแบตเตอรี่ ความสามารถของแบตเตอรี่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าจะลดลงเมื่อสารเคมีภายในอิเล็กโทรไลต์ถูกใช้จนหมด อุณหภูมิมีบทบาทสำคัญต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ

อุณหภูมิที่สูงโดยรอบแบตเตอรี่จะเร่งปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้แบตเตอรี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น แต่ก็จะเพิ่มการกัดกร่อนภายในที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ด้วยเช่นกัน ซึ่งกระบวนการนี้จะลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ในทำนองเดียวกัน สภาพอากาศหนาวเย็นจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีช้าลง และทำให้แบตเตอรี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยากขึ้น และจึงทำให้คุณสตาร์ทรถยนต์ในสภาพที่เย็นจัดได้ยากขึ้น

แบตเตอรี่รถยนต์ได้รับการจัดอันดับตามค่า CCA (Cold-Cranking Amp) ซึ่งเป็นปริมาณของแบตเตอรี่ที่สามารถส่งได้ในเวลา 30 วินาทีที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องลดลงไปที่แรงดันไฟฟ้าตํ่าสุดที่ระบุ แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดที่ชาร์จจนเต็มสามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิต่ำสุด –50 องศาเซลเซียส แต่แบตเตอรี่ที่มีสถานะการชาร์จต่ำอาจแข็งตัวที่อุณหภูมิ –1 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำที่ถูกขจัดไอออนออกในแบตเตอรี่แข็งตัว น้ำจะขยายตัวและอาจทำให้เซลล์เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

คำแนะนำทั่วไปคือแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 3 ปี ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพในการสตาร์ทของรถยนต์ประมาณ 6 เดือนก่อนที่จะถึงช่วงเวลานี้ และให้ผู้จำหน่ายในพื้นที่ของคุณทำการทดสอบแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการที่ใกล้คุณที่สุด ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวิธีการสตาร์ทรถยนต์ของคุณ และหากคุณสังเกตว่ามีความรู้สึกเฉื่อยหรือฝืด ให้ลองสอบถามกับผู้จำหน่ายของคุณเพื่อทำการประเมิน คุณอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจากขั้วแบตเตอรี่ที่หลวม น้ำที่ถูกขจัดไอออนออกมีระดับต่ำ หรือขั้วแบตเตอรี่สกปรกล้วนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

 

พลังที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของรถยนต์

รถยนต์ฟอร์ดได้รวมเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากมายเข้าไว้ด้วยกัน และจึงต้องใช้แบตเตอรี่ขั้นสูงในการให้พลังงานเช่นกัน คุณสามารถขอรับคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ที่ควรใช้กับรถยนต์ของคุณโดยเฉพาะได้จากผู้จำหน่ายในพื้นที่ของคุณ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องหรือการติดตั้งที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดอาการที่เกี่ยวกับการสตาร์ทรถยนต์ และอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ใต้กระโปรงรถยนต์ได้ โปรดติดต่อ ผู้จำหน่ายฟอร์ด ของคุณเสมอ เมื่อซ่อมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่