ไบโอดีเซลคืออะไร

ไบโอดีเซล (กรดไขมันแอลคิลเอสเตอร์) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลที่เผาไหม้ได้สะอาดกว่า ซึ่งผลิตจากธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น้ำมันพืชใหม่และเก่า รวมถึง ไขมันสัตว์ ซึ่งไบโอดีเซลสามารถใช้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการบีบอัด เช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลจากปิโตรเลียม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซล และการตรวจสอบว่ารถยนต์ของท่านเหมาะสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวหรือไม่ โปรดศึกษา คู่มือการใช้งานรถยนต์