หารหัสสีสำหรับล้อแม็กซ์ได้ที่ไหน

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ไม่มีข้อมูลนี้ ลูกค้าที่ต้องการทราบรหัสสีล้ออัลลอยหรือล้อแมกของรถยนต์ควรติดต่อกับผู้จำหน่ายในพื้นที่