ชุดปะยางฉุกเฉินมีวิธีการใช้อย่างไร

วิดีโอนี้จะอธิบายตำแหน่งของชุดปะยางฉุกเฉินที่ติดมากับรถยนต์และวิธีการใช้ วิธีการใช้งานอย่างง่ายจะอธิบายวิธีการติดตั้ง เปิด และเติมลมยางในกรณีที่แรงดันลมยางต่ำหรือปะยางในกรณีที่ยางรั่ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานรถยนต์