ข้อจำกัดของยางอะไหล่คืออะไร

โปรดทราบ: คุณควรเปลี่ยนกลับไปใช้ยางปกติโดยเร็วที่สุด

ไฟแสดงระบบตรวจสอบแรงดันลมยางจะติดสว่างเมื่อใช้ยางอะไหล่

ล้ออะไหล่และยางเป็นชุดยางอะไหล่ซึ่งจะมียี่ห้อ ขนาด และรูปร่างที่แตกต่างไปจากล้อและยางปกติ ซึ่งแบ่งได้สามประเภทดังนี้:

1. ยางอะไหล่ขนาดเล็กแบบ T-Type 

ยางอะไหล่ประเภทนี้จะมีตัวอักษร 'T' ปรากฏอยู่ในขนาดยางและอาจมีข้อความ "สำหรับใช้ชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Use Only)" ประทับอยู่บนแก้มยาง

2. ล้ออะไหล่พร้อมฉลากบนล้อ 

ยางอะไหล่ประเภทนี้จะมีฉลากติดอยู่บนล้อพร้อมข้อความ: ล้อและยางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (THIS WHEEL AND TYRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY)

เมื่อขับรถโดยติดตั้งยางอะไหล่ที่กล่าวไปข้างต้น ห้าม:

 • ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม.
 • บรรทุกน้ำหนักเกินจากที่ระบุไว้บนฉลากความปลอดภัย
 • ลากจูงรถพ่วง
 • ติดตั้งโซ่กันลื่นบนเพลาที่ติดตั้งยางอะไหล่
 • ติดตั้งยางอะไหล่มากกว่าหนึ่งเส้น
 • ใช้เครื่องล้างรถเชิงพาณิชย์
 • แก้ไข ดัดแปลง ยางอะไหล่

การติดตั้งยางอะไหล่ข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อ:

 • การบังคับรถ เสถียรภาพ และประสิทธิภาพการเบรก
 • ความสบายและเสียงรบกวน
 • ความสูงใต้ท้องรถและขอบถนน
 • ขีดความสามารถในการขับรถในสภาพที่มีหิมะ
 • ขีดความสามารถในการขับรถในสภาพที่มีฝน
 • ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา

3. ยางอะไหล่ขนาดปกติโดยไม่มีฉลาก

เมื่อขับรถโดยติดตั้งยางอะไหล่ขนาดปกติ ห้าม:

 • ใช้ความเร็วเกินกว่าที่ระบุบนแก้มยาง
 • ติดตั้งยางและล้ออะไหล่มากกว่าหนึ่งเส้น
 • ใช้เครื่องล้างรถเชิงพาณิชย์
 • ติดตั้งโซ่กันลื่นบนเพลาที่ติดตั้งยางอะไหล่

การติดตั้งยางอะไหล่ขนาดปกติจะส่งผลกระทบต่อ:

 • การบังคับรถ เสถียรภาพ และประสิทธิภาพการเบรก
 • ความสบายและเสียงรบกวน
 • ความสูงใต้ท้องรถและขอบถนน
 • ขีดความสามารถในการขับรถในสภาพที่มีหิมะ
 • ขีดความสามารถในการขับรถในสภาพที่มีฝน
 • ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา

เมื่อขับรถโดยติดตั้งยางอะไหล่ขนาดปกติ ควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้:

 • การลากจูงรถพ่วง
 • การขับรถบ้าน
 • การขับรถที่มีการบรรทุกของบนราวบรรทุกสัมภาระ

ขับรถยนต์อย่างระมัดระวังเมื่อติดตั้งยางอะไหล่ขนาดปกติ และเข้ารับบริการโดยเร็วที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานรถยนต์