ติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ได้อย่างไร

กรณีที่ท่านต้องสอบถามเกี่ยวกับไฟแนนซ์หลังจากที่ได้รับรถฟอร์ดเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดต่อบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคารที่ท่านเช่าซื้อรถได้โดยตรงสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดยสามารถดูข้อมูลการติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ได้จากเอกสารสัญญาเช่าซื้อหรือบัตรชำระค่างวด หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)