ฉันจะติดต่อ ผู้ให้คำแนะนำ(Guide) ได้อย่างไร

 1. ใน FordPass™ ให้ไปยัง หน้าหลัก
 2. เลือก บัญชี
 3. เลื่อนลงมาและแตะที่ ความช่วยเหลือ
 4. ในการติดต่อผูใหคำแนะนำ(Guide) คุณสามารถเลือก:
  • โทร
  • อีเมล

หมายเหตุ

 • บทความสำหรับแก้ไขปัญหาด้วยตนเองพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม. บนหน้าความช่วยเหลือ เรียกดูหัวข้อที่ได้รับความนิยมโดยใช้ปุ่ม เปลี่ยน หรือพิมพ์คำค้นหาของคุณใน กล่องค้นหา
 • เมื่อทำการส่งอีเมลไปยัง ผูใหคำแนะนำ(Guide) ขอแนะนำให้ระบุข้อมูลอุปกรณ์ของคุณด้วย คุณสามารถบันทึกข้อมูลอุปกรณ์โดยใช้ FordPass:
  1. จากหน้าความช่วยเหลือ ให้เลือก ข้อมูลอุปกรณ์
  2. ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณปรากฏขึ้นมา แตะที่ คัดลอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของ FordPass™ ทำอย่างไร
วิธีออกจากระบบ FordPass ทำอย่างไร