ติดต่อ Ford Hotline ได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Ford Hotline ได้ที่ 1383 สำหรับต่างจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์: 1-800-225-449 (โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัด)