ฟอร์ด ประเทศไทย - ธุรกิจค้าส่งอะไหล่

ธุรกิจค้าส่งอะไหล่

ธุรกิจค้าส่งอะไหล่

เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง จะจัดหาอะไหล่สามกลุ่มแก่ลูกค้า, อะไหล่แท้ฟอร์ด, อะไหล่มอเตอร์คราฟท์ – สำหรับรถยนต์ฟอร์ด และอะไหล่ออมนิคราฟท์, ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ถูกผลิตและรับรองโดย ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี สำหรับรถต่างยี่ห้อ, รวมกันแล้วมีอะไหล่ที่พร้อมให้บริการทั้งสิ้นจำนวนกว่า 60,000 รายการ

ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง จะใช้ความชำนาญในการประสานงานเพื่อจัดหาอะไหล่ให้แก่ร้านค้าปลีกอะไหล่, อู่รถยนต์อิสระ, ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง รวมถึงบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ – รวมกันมากกว่า 2,000 แห่ง ในการสร้างความมั่นใจในการกระจายอะไหล่ให้อย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

สนใจสอบถามรายละเอียดได้จากผู้จำหน่ายอะไหลแท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง จะจัดหาอะไหล่สามกลุ่มแก่ลูกค้า, อะไหล่แท้ฟอร์ด, อะไหล่มอเตอร์คราฟท์ – สำหรับรถยนต์ฟอร์ด และอะไหล่ออมนิคราฟท์, ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ถูกผลิตและรับรองโดย ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี สำหรับรถต่างยี่ห้อ, รวมกันแล้วมีอะไหล่ที่พร้อมให้บริการทั้งสิ้นจำนวนกว่า 60,000 รายการ

ผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง จะใช้ความชำนาญในการประสานงานเพื่อจัดหาอะไหล่ให้แก่ร้านค้าปลีกอะไหล่, อู่รถยนต์อิสระ, ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง รวมถึงบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ – รวมกันมากกว่า 2,000 แห่ง ในการสร้างความมั่นใจในการกระจายอะไหล่ให้อย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

สนใจสอบถามรายละเอียดได้จากผู้จำหน่ายอะไหลแท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง

รายชื่อผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. บริษัท เอส.ซี.แอล มอเตอร์ พาร์ท จำกัด โทร. 02-2261909
2. บริษัท ย. รุ่งโรจน์กลการ (2001) จำกัด โทร. 02-6214955
3. บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด โทร. 02-6464481
4. บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 02-8670356-60
5. บริษัท ไทยรุ่ง ดิสทริบิวชั่น จำกัด โทร. 02-8095522
รายชื่อผู้จำหน่ายอะไหล่แท้ฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. บริษัท เอส.ซี.แอล มอเตอร์ พาร์ท จำกัด โทร. 02-2261909
2. บริษัท ย. รุ่งโรจน์กลการ (2001) จำกัด โทร. 02-6214955
3. บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด โทร. 02-6464481
4. บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 02-8670356-60
5. บริษัท ไทยรุ่ง ดิสทริบิวชั่น จำกัด โทร. 02-8095522
Top