Ford Thailand | เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้

user-tips-banner

ทักษะการขับขี่และเคล็ดลับ:

ทักษะการขับขี่และเคล็ดลับ:

 • เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำมัน

  เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำมัน

  เคล็ดลับในการเติมน้ำมันรถยนต์ที่สามารถประหยัดเงิน,ปกป้องชิ้นส่วนรถยนต์และปลอดภัยต่อสุขภาพ

  เคล็ดลับในการเติมน้ำมันรถยนต์ที่สามารถประหยัดเงิน,ปกป้องชิ้นส่วนรถยนต์และปลอดภัยต่อสุขภาพ

  • ประหยัดเงิน

  1) หลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันเมื่อแดดร้อนจัด เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูง อุณหภูมิในถังน้ำมันและในท่อน้ำมันก็สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดไอน้ำมันมากขึ้น น้ำมันจากปืนฉีดน้ำมันจะลดลงเนื่องจากการระเหยของน้ำมัน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำมันคือตอนเช้าหรือกลางคืน

  2) อย่าเติมน้ำมันให้เต็มถัง ยกเว้นการเดินทางระยะไกล เมื่อเติมน้ำมันน้ำหนักของรถอาจเพิ่มขึ้น หากคุณขับรถในระยะทางสั้น ๆ น้ำหนักของน้ำมันที่เติมจะเท่ากับน้ำหนักของผู้โดยสารหนึ่งคน และรถจะใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มทุกครั้ง

  • ประหยัดเงิน

  1) หลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันเมื่อแดดร้อนจัด เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูง อุณหภูมิในถังน้ำมันและในท่อน้ำมันก็สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดไอน้ำมันมากขึ้น น้ำมันจากปืนฉีดน้ำมันจะลดลงเนื่องจากการระเหยของน้ำมัน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำมันคือตอนเช้าหรือกลางคืน

  2) อย่าเติมน้ำมันให้เต็มถัง ยกเว้นการเดินทางระยะไกล เมื่อเติมน้ำมันน้ำหนักของรถอาจเพิ่มขึ้น หากคุณขับรถในระยะทางสั้น ๆ น้ำหนักของน้ำมันที่เติมจะเท่ากับน้ำหนักของผู้โดยสารหนึ่งคน และรถจะใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มทุกครั้ง

  • อายุการใช้งานของชิ้นส่วนประกอบ

  1) ปั๊มน้ำมันเบนซินติดตั้งอยู่ภายในถังเชื้อเพลิงและจะ "แช่" ในน้ำมันเบนซินระหว่างการทำงานเพื่อระบายความร้อนผ่านทางน้ำมันเบนซิน ถ้ารถมักจะเติมน้ำมันเมื่อใช้น้ำมันเกือบหมด อายุการใช้งานของปั๊มน้ำมันเบนซินอาจสั้นลงเนื่องจากการระบายความร้อนไม่ดี

  2) เมื่อรถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันในสถานีอย่าเติมเชื้อเพลิงที่สถานีนี้ในเวลานั้น เพราะเมื่อเติมน้ำมันในสต๊อก ตะกอนน้ำมันใต้ถังจะลอยขึ้นมาตะกอนน้ำมันจะทำให้ระบบท่อน้ำมันอุดตันจนทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เป็นปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ

  • อายุการใช้งานของชิ้นส่วนประกอบ

  1) ปั๊มน้ำมันเบนซินติดตั้งอยู่ภายในถังเชื้อเพลิงและจะ "แช่" ในน้ำมันเบนซินระหว่างการทำงานเพื่อระบายความร้อนผ่านทางน้ำมันเบนซิน ถ้ารถมักจะเติมน้ำมันเมื่อใช้น้ำมันเกือบหมด อายุการใช้งานของปั๊มน้ำมันเบนซินอาจสั้นลงเนื่องจากการระบายความร้อนไม่ดี

  2) เมื่อรถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันในสถานีอย่าเติมเชื้อเพลิงที่สถานีนี้ในเวลานั้น เพราะเมื่อเติมน้ำมันในสต๊อก ตะกอนน้ำมันใต้ถังจะลอย ขึ้นมาตะกอนน้ำมันจะทำให้ระบบท่อน้ำมันอุดตันจนทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เป็นปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ

  • สุขภาพร่างกาย

  สารระเหยของน้ำมันเบนซิน มีสารก่อมะเร็งบางชนิดเช่น เมธิลเบนซิน, ไดเมทิลเบนซินและเอทิลเบนซิน หากคุณมักจะสัมผัสกับสารระเหยเหล่านี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ วิธีหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้กับสารระเหยเหล่านี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ ต่อไปนี้จะแนะนำวิธีหลีกเลี่ยง

  1) อย่าเติมเชื้อเพลิงในเวลากลางวันภายใต้อุณหภูมิสูงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้น้ำมันเบนซินมีสารระเหยมากขึ้น

  2) อย่า "เติมเชื้อเพลิงอีกหลังจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงเต็ม" เมื่อถังน้ำมันเต็ม 80% ปืนยิงน้ำมันจะปิดโดยอัตโนมัติเนื่องจากก๊าซเบนซินอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงอิ่มตัว หากต้องการเติมน้ำมันต่อ ปืนจะต้องดึงออก เมื่อน้ำมันเบนซินล้นออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วจึงสามารถเติมน้ำมันได้ ก๊าซน้ำมันที่รั่วไหลออกอาจเข้าสู่ผู้ที่เติมน้ำมันและคนใกล้เคียง ดังนั้น ก่อนที่จะปืนฉีดน้ำมันปิดลง ห้ามเติมน้ำมัน
  ต่อไป

  3) เมื่อคุณได้กลิ่นน้ำมันเบนซินระหว่างการขับรถตลอดทาง ให้จอดรถและตรวจดูว่าฝาครอบถังน้ำมันปิดแน่นหรือไม่ หากเดินทางต่อยังคงได้กลิ่น ให้นำรถตรวจสอบที่ศูนย์บริการ

  4) หลังจากเติมน้ำมันแล้วอย่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นระยะเวลานาน

  5) ปิดโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนเข้าสถานีน้ำมันเบนซิน การโทรออกหรือการตอบรับสายอาจก่อให้เกิดไฟได้ นอกจากนี้ควรดับเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัยด้วย

  • สุขภาพร่างกาย

  สารระเหยของน้ำมันเบนซิน มีสารก่อมะเร็งบางชนิดเช่น เมธิลเบนซิน, ไดเมทิลเบนซินและเอทิลเบนซิน หากคุณมักจะสัมผัสกับสารระเหยเหล่านี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ วิธีหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้กับสารระเหยเหล่านี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ ต่อไปนี้จะแนะนำวิธีหลีกเลี่ยง

  1) อย่าเติมเชื้อเพลิงในเวลากลางวันภายใต้อุณหภูมิสูงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้น้ำมันเบนซินมีสารระเหยมากขึ้น

  2) อย่า "เติมเชื้อเพลิงอีกหลังจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงเต็ม" เมื่อถังน้ำมันเต็ม 80% ปืนยิงน้ำมันจะปิดโดยอัตโนมัติเนื่องจากก๊าซเบนซินอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงอิ่มตัว หากต้องการเติมน้ำมันต่อ ปืนจะต้องดึงออก เมื่อน้ำมันเบนซินล้นออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วจึงสามารถเติมน้ำมันได้ ก๊าซน้ำมันที่รั่วไหลออกอาจเข้าสู่ผู้ที่เติมน้ำมันและคนใกล้เคียง ดังนั้น ก่อนที่จะปืนฉีดน้ำมันปิดลง ห้ามเติมน้ำมัน
  ต่อไป

  3) เมื่อคุณได้กลิ่นน้ำมันเบนซินระหว่างการขับรถตลอดทาง ให้จอดรถและตรวจดูว่าฝาครอบถังน้ำมันปิดแน่นหรือไม่ หากเดินทางต่อยังคงได้กลิ่น ให้นำรถตรวจสอบที่ศูนย์บริการ

  4) หลังจากเติมน้ำมันแล้วอย่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นระยะเวลานาน

  5) ปิดโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนเข้าสถานีน้ำมันเบนซิน การโทรออกหรือการตอบรับสายอาจก่อให้เกิดไฟได้ นอกจากนี้ควรดับเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัยด้วย

 • ข้อควรระวังในการขับผ่านน้ำ

  ข้อควรระวังในการขับผ่านน้ำ

  ถนนที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติในฤดูฝนไต้ฝุ่นโดยเฉพาะที่บริเวณที่ต่ำและอุโมงค์ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในสถานที่เหล่านี้ มิฉะนั้นเครื่องยนต์อาจได้รับความเสียหายรุนแรง ช่องอากาศเข้าของเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านบนหรือตรงกลางของกันชนด้านหน้า หากระดับน้ำท่วมใกล้เคียงกับกันชน อาจเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ง่ายและทำให้เครื่องยนต์เสียหาย เนื่องจากน้ำไม่สามารถบีบอัดได้และเมื่อน้ำเข้าสู่กระบอก ความดันที่เกิดจากน้ำจะทำให้ ก้านเพลาข้อเหวี่ยงและตัวเครื่องยนต์แตกหัก

  ถนนที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติในฤดูฝนไต้ฝุ่นโดยเฉพาะที่บริเวณที่ต่ำและอุโมงค์ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในสถานที่เหล่านี้ มิฉะนั้นเครื่องยนต์อาจได้รับความเสียหายรุนแรง ช่องอากาศเข้าของเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านบนหรือตรงกลางของกันชนด้านหน้า หากระดับน้ำท่วมใกล้เคียงกับกันชน อาจเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ง่ายและทำให้เครื่องยนต์เสียหาย เนื่องจากน้ำไม่สามารถบีบอัดได้และเมื่อน้ำเข้าสู่กระบอก ความดันที่เกิดจากน้ำจะทำให้ ก้านเพลาข้อเหวี่ยงและตัวเครื่องยนต์แตกหัก

  หากระดับน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงกว่าความสูงหนึ่งในสองจากพื้นดินถึงศูนย์กลางล้อห้ามขับรถผ่านบริเวณนี้ มิฉะนั้น
  เครื่องยนต์อาจเกิดความเสียหายรุนแรง

  หากระดับน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงกว่าความสูงหนึ่งในสองจากพื้นดินถึงศูนย์กลางล้อห้ามขับรถผ่านบริเวณนี้ มิฉะนั้น
  เครื่องยนต์อาจเกิดความเสียหายรุนแรง

  accordion

  วิธีการพิจารณาตำแหน่งที่ปลอดภัยในการขับผ่านน้ำ ใช้ล้อ ส่วนหนึ่งในสองของความสูงจากพื้นดินถึงศูนย์กลางล้อจะถูกนำมาใช้เป็นจุดอ้างอิง อย่าเสี่ยงขับผ่านน้ำหากน้ำสะสมเหนือจุดอ้างอิง เมื่อน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิงโปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

  1) เมื่อคุณขับเข้าถนนที่ถูกน้ำท่วม หากไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำลึกเท่าไหร่ แนะนำให้เปลี่ยนเส้นทางหรือจอดรถไว้ รอดูว่ารถคันอื่นเสี่ยงขับผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไว้ตัดสินใจ

  2) หากระดับน้ำท่วมต่ำกว่าจุดอ้างอิง คุณต้องดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนสตาร์ทรถและเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์ต่ำและจากนั้น เหยียบคันเร่งเบาๆ และค้างไว้ อย่าปล่อยคันเร่ง มิฉะนั้นน้ำจะถูกดูดเข้าในเครื่องยนต์เนื่องจากความดันย้อนกลับของท่อไอเสียและจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง เหยียบคันเร่งเบา ๆ และขับผ่านถนนที่ถูกน้ำท่วมด้วยความเร็วที่มั่นคงอย่างช้าๆ

  3)  เมื่อขับผ่านทางน้ำ รักษาระยะห่างจากรถด้านหน้าอย่างน้อยหนึ่งคันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเซ็นเข้าสู่เครื่องยนต์โดยผ่านทางเข้า อย่าขับผ่านน้ำด้วยความเร็วสูง เมื่อคุณเหยียบคันเร่งอย่างมาก ลิ้นบังคับอากาศจะเปิดกว้างและจะดูดอากาศเข้าได้มากแล้วน้ำสามารถเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ง่าย ในกรณีนี้จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง หากเครื่องยนต์ดับขณะขับผ่านน้ำ อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เครื่องยนต์ดับด้วยสองเหตุผล: หนึ่งคือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง สองคือน้ำถูกสูบเข้าไปในเครื่องยนต์ทำให้ไฟดับ หากคุณรีสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง วิธีที่ถูกต้องคือติดต่ออู่บริการระดับมืออาชีพทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือหรือหารถลากจูงเพื่อลากรถไปยังศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ด 4S ที่ใกล้ที่สุด เมื่อขับผ่านน้ำแล้ว คุณต้องเบรกเบาๆอย่างต่อเนื่องหลายครั้งเพื่อให้ผ้าเบรคที่เปียกและแผ่นดิสก์เบรกแห้งโดยเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าเบรกตามปกติได้

  วิธีการพิจารณาตำแหน่งที่ปลอดภัยในการขับผ่านน้ำ ใช้ล้อ ส่วนหนึ่งในสองของความสูงจากพื้นดินถึงศูนย์กลางล้อจะถูกนำมาใช้เป็นจุดอ้างอิง อย่าเสี่ยงขับผ่านน้ำหากน้ำสะสมเหนือจุดอ้างอิง เมื่อน้ำต่ำกว่าจุดอ้างอิงโปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

  1) เมื่อคุณขับเข้าถนนที่ถูกน้ำท่วม หากไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำลึกเท่าไหร่ แนะนำให้เปลี่ยนเส้นทางหรือจอดรถไว้ รอดูว่ารถคันอื่นเสี่ยงขับผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไว้ตัดสินใจ

  2) หากระดับน้ำท่วมต่ำกว่าจุดอ้างอิง คุณต้องดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนสตาร์ทรถและเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์ต่ำและจากนั้น เหยียบคันเร่งเบาๆ และค้างไว้ อย่าปล่อยคันเร่ง มิฉะนั้นน้ำจะถูกดูดเข้าในเครื่องยนต์เนื่องจากความดันย้อนกลับของท่อไอเสียและจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง เหยียบคันเร่งเบา ๆ และขับผ่านถนนที่ถูกน้ำท่วมด้วยความเร็วที่มั่นคงอย่างช้าๆ

  3)  เมื่อขับผ่านทางน้ำ รักษาระยะห่างจากรถด้านหน้าอย่างน้อยหนึ่งคันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเซ็นเข้าสู่เครื่องยนต์โดยผ่านทางเข้า อย่าขับผ่านน้ำด้วยความเร็วสูง เมื่อคุณเหยียบคันเร่งอย่างมาก ลิ้นบังคับอากาศจะเปิดกว้างและจะดูดอากาศเข้าได้มากแล้วน้ำสามารถเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ง่าย ในกรณีนี้จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง หากเครื่องยนต์ดับขณะขับผ่านน้ำ อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เครื่องยนต์ดับด้วยสองเหตุผล: หนึ่งคือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง สองคือน้ำถูกสูบเข้าไปในเครื่องยนต์ทำให้ไฟดับ หากคุณรีสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง วิธีที่ถูกต้องคือติดต่ออู่บริการระดับมืออาชีพทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือหรือหารถลากจูงเพื่อลากรถไปยังศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ด 4S ที่ใกล้ที่สุด เมื่อขับผ่านน้ำแล้ว คุณต้องเบรกเบาๆอย่างต่อเนื่องหลายครั้งเพื่อให้ผ้าเบรคที่เปียกและแผ่นดิสก์เบรกแห้งโดยเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าเบรกตามปกติได้

 • เคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

  เคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

  เกียร์ธรรมดามีการควบคุมด้วยกลไกซึ่งมีความแตกต่างในการเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยลักษณะไฮดรอลิกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องกระปุกเกียร์และคลัทช์และเพื่อเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานให้ดี
  ยิ่งขึ้นคนขับต้องตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้งาน:

  1)  ระหว่างการขับขี่ กระปุกเกียร์ทำงานด้วยความเร็วสูง โดยทั่วไป เมื่อคนขับต้องสลับเกียร์ ต้องเหยียบคลัทช์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้กระปุกเกียร์เกิดความเสียหายเนื่องจากการแยกตัวคลัทช์ ไม่สมบูรณ์

  2) โดยทั่วไป เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง (สูงกว่า 30 กม./ชม.) ในเกียร์สูง (เกียร์ 3 และสูงกว่า) จะเปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ 1 ไม่ได้ เพราะว่าแรงขยับจะทำให้แหวนซิงโครนัสเสียหายอย่างรุนแรง

  3) โดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนจากเกียร์สูงเป็นเกียร์ 2 คุณควรใช้ความเร็วต่ำกว่า 20 กม./ชม. และใช้เกียร์ 1 ที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม.

  เกียร์ธรรมดามีการควบคุมด้วยกลไกซึ่งมีความแตกต่างในการเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยลักษณะไฮดรอลิกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องกระปุกเกียร์และคลัทช์และเพื่อเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานให้ดี
  ยิ่งขึ้นคนขับต้องตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้งาน:

  1)  ระหว่างการขับขี่ กระปุกเกียร์ทำงานด้วยความเร็วสูง โดยทั่วไป เมื่อคนขับต้องสลับเกียร์ ต้องเหยียบคลัทช์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้กระปุกเกียร์เกิดความเสียหายเนื่องจากการแยกตัวคลัทช์ ไม่สมบูรณ์

  2) โดยทั่วไป เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง (สูงกว่า 30 กม./ชม.) ในเกียร์สูง (เกียร์ 3 และสูงกว่า) จะเปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ 1 ไม่ได้ เพราะว่าแรงขยับจะทำให้แหวนซิงโครนัสเสียหายอย่างรุนแรง

  3) โดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนจากเกียร์สูงเป็นเกียร์ 2 คุณควรใช้ความเร็วต่ำกว่า 20 กม./ชม. และใช้เกียร์ 1 ที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม.

kba-contacts

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Email: fordthai@ford.com

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Email: fordthai@ford.com

Top