การใช้การจดจำเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การใช้การจดจำเสียง

ในการเปิดการใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3 กดปุ่มเสียง (voice) บนพวงมาลัย และรอการตอบสนอง *___ ที่เว้นไว้คือรายชื่อต่างๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ เช่น ชื่อศิลปิน ชื่อผู้ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ คำอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ จะแนะนำว่าคุณต้องใช้คำสั่งอะไรเพื่อตัวเลือกเหล่านั้น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การใช้การจดจำเสียง

ในการเปิดการใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3 กดปุ่มเสียง (voice) บนพวงมาลัย และรอการตอบสนอง *___ ที่เว้นไว้คือรายชื่อต่างๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ เช่น ชื่อศิลปิน ชื่อผู้ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ คำอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ จะแนะนำว่าคุณต้องใช้คำสั่งอะไรเพื่อตัวเลือกเหล่านั้น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top