วิธีการใช้ iPhone Siri Eyes-Free ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการใช้ iPhone และ Siri Eyes-Free ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการใช้ iPhone และ Siri Eyes-Free ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

วิธีการใช้ iPhone® และ Siri® Eyes-Free ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3

การเริ่มต้นใช้งาน Siri กดปุ่มสั่งงานด้วยเสียงบริเวณพวงมาลัยค้างไว้
ประมาณ 2 วินาที และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ คุณสามารถสั่งงานSiri®ได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัย Siri จะตอบรับด้วยระบบเสียงเท่านั้น และจะไม่แสดงผลผ่านทางหน้าจอ ทั้งหน้าเว็บเพจ หรือแผนที่ บนหน้าจอสัมผัส SYNC™ ให้คุณสามารถใช้งาน Siri โดยไม่ต้องละสายตาหรือนำมือออกจากพวงมาลัยขณะขับรถ

หมายเหตุ: iPhone ของคุณจะต้องรองรับการใช้งาน Siri เพื่อใช้ระบบดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านเอกสารจำเพาะของอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มการใช้งาน Siri Eyes-Free

ในการใช้งาน Siri Eyes-Free ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเข้ากันได้กับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC Siri จะทำงานได้แค่กับโทรศัพท์เครื่องเดียวต่อครั้งเท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถใช้ Siri ทำได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น:

  • ขอข้อมูลพื้นฐาน: 

ขอรายงานพยากรณ์อากาศ เช็คหุ้น รายงานผลกีฬา หาสิ่งที่น่าสนใจใกล้ๆ คุณ และอีกมากมาย

  • ตั้งเตือนความจำและจดรายการนัด:

ให้ Siri จดรายการนัดและตั้งเตือนในปฏิทินของคุณเพื่อที่คุณจะได้จัดการอะไรๆ ได้เป็นระเบียบเสมอ แม้อยู่บนท้องถนน

  • รับ-ส่ง ข้อความตัวอักษรและอีเมล์:

 เมื่อมีการแจ้งเตือน Siri จะเขียนข้อความตัวอักษรและอีเมล์ถึงรายชื่อในรายชื่อติดต่อของคุณ คุณสามารถขอให้ Siri อ่านข้อความหรืออีเมล์ที่คุณได้รับระหว่างการเดินทางได้

การเริ่มต้นใช้งาน Siri กดปุ่มสั่งงานด้วยเสียงบริเวณพวงมาลัยค้างไว้
ประมาณ 2 วินาที และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ คุณสามารถสั่งงานSiri®ได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัย Siri จะตอบรับด้วยระบบเสียงเท่านั้น และจะไม่แสดงผลผ่านทางหน้าจอ ทั้งหน้าเว็บเพจ หรือแผนที่ บนหน้าจอสัมผัส SYNC™ ให้คุณสามารถใช้งาน Siri โดยไม่ต้องละสายตาหรือนำมือออกจากพวงมาลัยขณะขับรถ

หมายเหตุ: iPhone ของคุณจะต้องรองรับการใช้งาน Siri เพื่อใช้ระบบดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านเอกสารจำเพาะของอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มการใช้งาน Siri Eyes-Free

ในการใช้งาน Siri Eyes-Free ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเข้ากันได้กับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC Siri จะทำงานได้แค่กับโทรศัพท์เครื่องเดียวต่อครั้งเท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถใช้ Siri ทำได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น:

  • ขอข้อมูลพื้นฐาน: 

ขอรายงานพยากรณ์อากาศ เช็คหุ้น รายงานผลกีฬา หาสิ่งที่น่าสนใจใกล้ๆ คุณ และอีกมากมาย

  • ตั้งเตือนความจำและจดรายการนัด:

ให้ Siri จดรายการนัดและตั้งเตือนในปฏิทินของคุณเพื่อที่คุณจะได้จัดการอะไรๆ ได้เป็นระเบียบเสมอ แม้อยู่บนท้องถนน

  • รับ-ส่ง ข้อความตัวอักษรและอีเมล์:

 เมื่อมีการแจ้งเตือน Siri จะเขียนข้อความตัวอักษรและอีเมล์ถึงรายชื่อในรายชื่อติดต่อของคุณ คุณสามารถขอให้ Siri อ่านข้อความหรืออีเมล์ที่คุณได้รับระหว่างการเดินทางได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top