หน้าจอ SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

หน้าจอ SYNC 3

ใช้หน้าจอทัชสกรีนเพื่อสำรวจและเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ เพียงแค่แตะ เบาๆเพื่อเข้าสู่การใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลื่อนหน้าจอเพื่อใช้บางฟังก์ชั่นได้อีกด้วย จอทัชสกรีนของคุณอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ของคุณ แต่หน้าจอหน้าแรกโดยพื้นฐาน จะมีการแสดงผลที่เหมือนกัน ดังนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

หน้าจอ SYNC 3

ใช้หน้าจอทัชสกรีนเพื่อสำรวจและเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ เพียงแค่แตะ เบาๆเพื่อเข้าสู่การใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลื่อนหน้าจอเพื่อใช้บางฟังก์ชั่นได้อีกด้วย จอทัชสกรีนของคุณอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ของคุณ แต่หน้าจอหน้าแรกโดยพื้นฐาน จะมีการแสดงผลที่เหมือนกัน ดังนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top