วิธีการยืนยันการติดตั้งและอัพเดทสมบูรณ์ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการยืนยันการติดตั้งและอัพเดทสมบูรณ์

ทุกครั้งหลังการติดตั้งและอัพเดต อย่าลืมยืนยันการอัพเดต เพื่อเก็บข้อมูลและสถิติไว้เสมอ เพื่อป้องกันการติดตั้งซ้ำโดยไม่จำเป็น
หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งและอัพเดทล่าสุดจาก SYNC แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการยืนยันการติดตั้งและอัพเดทสมบูรณ์

ทุกครั้งหลังการติดตั้งและอัพเดต อย่าลืมยืนยันการอัพเดต เพื่อเก็บข้อมูลและสถิติไว้เสมอ เพื่อป้องกันการติดตั้งซ้ำโดยไม่จำเป็น
หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งและอัพเดทล่าสุดจาก SYNC แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top